Gå videre til innhold
- OSU ser forretningspotensialtet ved å ligge i forkant av markeds- og myndighetskrav, og ønsker å gjøre sitt til at Norge når sine miljømål, sier adm. direktør Rolf Thorsen. (Foto OSU)
- OSU ser forretningspotensialtet ved å ligge i forkant av markeds- og myndighetskrav, og ønsker å gjøre sitt til at Norge når sine miljømål, sier adm. direktør Rolf Thorsen. (Foto OSU)

Pressemelding -

Oslo S Utvikling mot nye miljømål - tilslutter seg Eiendomssektorens veikart mot 2050

Oslo S Utvikling tilslutter seg Eiendomssektorens veikart mot 2050 og de 10 strakstiltakene for byggeiere

- Noen av disse tiltakene er kun aktuelle for de som forvalter bygg, men OSU vil følge opp de tiltakene som er relevante for en utvikler. OSU ser forretningspotensialet ved å ligge i forkant av markeds- og myndighetskrav og ønsker å gjøre sitt til at Norge når sine miljømål, sier adm. direktør Rolf Thorsen.

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse og er frem til mars 2017 blitt implementert av 15 ledende eiendomsselskaper.

Related links

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Spesialrådgiver, Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Vi jobber for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg- og eiendomssektoren.

Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)
Kristian Augusts gate 13
0164 Oslo
Norge