Gå videre til innhold
Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse og Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom signerer strakstiltakene. Foto: Hav Eiendom
Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse og Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom signerer strakstiltakene. Foto: Hav Eiendom

Pressemelding -

Stadig flere forplikter seg til mer ambisiøse klima- og miljøtiltak

Årets første tilslutning til Strakstiltakene ble gjort torsdag 11. januar av Hav Eiendom. Eiendomsselskapet er det nyeste av flere selskaper som har valgt å ta ett skritt videre mot ambisiøse klima- og miljøtiltak.

– Dette er enda en milepæl for Hav Eiendom, sier administrerende direktør Kjell Kalland.

– Det er en stor glede å signere strakstiltakene. Selv om vi langt på vei har innlemmet en rekke av tiltakene, er det riktig at vi ved å signere viser at vi mener alvor, - og at vi er med på fellesdugnaden om å dra bransjen i riktig retning. Skal vi nå klimamålene må vi spille på lag, og hele verdikjeden må sette høye klima- og miljøambisjoner, sier Bærekraftsjef i Hav Eiendom, Marie Indrelid Winsvold.

Håper 2024 blir signeringenes og handlingens toppår

Strakstiltak for små og store byggeiere ble utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse i 2016 for å bidra til grønn omstilling i bygg- og eiendomssektoren, og er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

– Strakstiltakene kjennetegnes ved å gi stor klima- og miljøeffekt med forholdsvis lave kostnader. I trangere tider, som næringen nå opplever er dette ekstra viktig. Mange av strakstiltakene innebærer også en forpliktelse til å etterspørre grønne løsninger fra arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører. Slik etterspørsel er avgjørende for at det skal lønne seg å investere i kunnskap om miljø og i grønne produkter og løsninger. De eiendomsselskap og utviklere som har tilsluttet seg så langt, viser at de tar et samfunnsansvar og viser vei. Vi håper at enda flere vil tilslutte seg strakstiltakene våre i 2024, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, engasjeres også når hun snakker om strakstiltakene:

– Strakstiltakene var ved oppstart viktige for å øke bevisstheten knyttet til hvilke enkle valg og bestillinger man kan ta for å gjøre gode klimavalg for prosjektene sine. Samtidig har de økt i viktighet ettersom klimafristen i 2030 kommer nærmere og nærmere. Skal vi klare å innfri bransjens målsetting om å kutte utslipp med 55% innen 2030, er det beslutningene vi tar i 2024 som avgjør om det går. Ved å signere strakstiltakene viser selskapene overfor myndighetene at det ikke skal stå på dem. 2030 venter ikke. 2024 må bli signeringens og handlingens toppår, sier hun.

Strakstiltak 2.0

For to år siden ble strakstiltak 2.0 lansert, som er et naturlig steg videre for de som har implementert de første strakstiltakene. Totalt 38 aktører har så langt fulgt opp med å signere Strakstiltak 2.0. I tillegg til Hav Eiendom har nylig også Oxer Holding, SEFF Holding, Siva SF og Statsbygg kvittert ut 1.0 og forpliktet seg til ytterligere miljøforbedring i sitt arbeid ved å tilslutte seg Strakstiltak 2.0.

– Tilslutningen til strakstiltak 2.0 forplikter oss til å sette bærekraft helt sentralt i vår eiendomsutvikling, til det beste for miljøet, leietakerne og alle som skal bruke byggene våre, sier Anne Marte Ryfetten, eiendomssjef i SEFF Holding.

– Vår tilslutning til strakstiltakene er med på å oppfylle Sivas ambisjon innen bærekraft på eiendomsområdet. Nå har vi kommet et godt stykke på vei, og vi er klar for å forplikte oss på nytt gjennom strakstiltak 2.0, sier eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg i Siva SF.

– Det er få næringer som er viktigere enn vår for å snu utviklingen i samfunnet i en mer bærekraftig retning. Vi har dårlig tid, og samarbeid og erfaringsdeling er noe av det viktigste vi kan gjøre. Strakstiltak 2.0 er et glimrende eksempel på dette, og vi er stolte over å kunne være med på det, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen.

Dette er strakstiltakene:

Strakstiltak 1.0 for små og store byggeiere

1. Miljøsertifisér organisasjonen

2. Innfør kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende plan for opplæring

3. Kjøp kun bygningsprodukter uten helse- og miljøfarlige stoffer

4. Innfør miljøledelse

5. Utnytt takflatene

6. Etterspør innovasjon

7. Planlegg for ombruk

8. Installer delmålene for å få oversikt over de større energipostene

9. Etterspør og prioriter bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp

10. Etterspør fossilfri byggeplass

Selskaper som har tilsluttet seg strakstiltak 1.0 (tiltak 1-10) får anledning til å tilslutte seg strakstiltak 2.0 (11-20), hvis de kan vise at de har implementert tiltak 1-10 i selskapet.

Strakstiltak 2.0 for små og store byggeiere

11. Definer bærekraftsambisjon i prosjektet

12. Etterspør biologisk mangfold og bruk stedegne arter

13. Planlegg for avfallsminimering og høy sorteringsgrad

14. Nybygg skal oppnå energikarakter A eller B

15. Ha energiattest for yrkesbygg over 1000 kvm, og legg en plan for oppgradering av byggporteføljen til høyere energikarakter

16. Etterspør ombruksmaterialer

17. Krev ombrukskartlegging i tidligfase ved rehabiliterings- og riveprosjekter, og sett mål om ombrukt andel

18. Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere

19. Krev klimagassregnskap for materialer og sett mål om minst 20 % klimagassreduksjon

20. Etterspør utslippsfri byggeplass

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Vi er en uavhengig og non-profit medlemsforening for offentlige og private virksomheter fra hele verdikjeden.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Vi jobber for en bærekraftig bygg-, anlegg- og eiendomssektor

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)
Kristian Augusts gate 13
0164 Oslo
Norge