A new clinical trial shows that daily intake of Calanus® Oil improves cardiac function and insulin sensitivity

Pressemeldinger   •   jan 31, 2020 10:49 CET

​In a recent study, a research team from The Academy of science at Charles University and the Czech Republic University Hospital Kralovske Vinohrady in Prague has obtained exciting results on heart function and insulin sensitivity in senior women combining physical exercise with Calanus® Oil supplementation.

Nytt klinisk forsøk viser at daglig inntak av Calanus® Oil gir forbedring av hjertefunksjon og insulinfølsomhet.

Pressemeldinger   •   jan 30, 2020 13:04 CET

I et nylig avsluttet klinisk forsøk i Praha deltok 51 kvinner i alderen 65-80 år i et trimprogram tre ganger i uka over en periode på 16 uker. Under behandlingen ble kvinnene delt i to grupper, der den ene fikk en daglig dose av Calanus® Oil (tilsvarende 230 mg EPA og DHA), mens kontrollgruppen fikk solsikkeolje som placebo. Studien var randomisert og blindet.

Calanus® Oil fanger interessen til internasjonale forskere

Pressemeldinger   •   jan 10, 2020 17:05 CET

Et anerkjent vitenskapelig tidsskrift publiserte i slutten av 2019 en artikkel som oppsummerer de dokumenterte helseeffektene av ​Calanus® Oil. Artikkelen setter søkelys på helseeffektene av marine oljer, og fremhever de ulike områdene hvor Calanus® Oil har utmerket seg.

Calanus develops innovative zooplankton harvesting technology

Pressemeldinger   •   okt 24, 2019 10:33 CEST

PRESS RELEASE: Calanus As invests in a new production facility

Pressemeldinger   •   jun 04, 2019 12:17 CEST

Calanus AS investerer NOK 170 millioner i industripilot for bioraffinering av raudåte

Pressemeldinger   •   jun 04, 2019 09:59 CEST

PRESS RELEASE: Norway opens for commercial harvesting of zooplankton

Pressemeldinger   •   apr 01, 2019 13:28 CEST

Regjeringen åpner for kommersiell høsting av raudåte

Pressemeldinger   •   apr 01, 2019 13:14 CEST

Calanus® Oil approved by Health Canada

Pressemeldinger   •   jan 22, 2019 14:31 CET

Health Canada´s Natural and Non-prescription Health Products Directorate (NNHPD) has approved Calanus® Oil as a Natural Health Product.

Olje fra krepsdyret Calanus kan øke insulinfølsomheten

Pressemeldinger   •   nov 05, 2018 07:00 CET

Om Calanus AS

-EN BIOMARIN PIONÉR

Calanus AS utvikler en ny verdikjede basert på det krepsdyret Calanus finmarchicus, og har
siden etableringen finansiert og gjennomført betydelig forskning og utviklingsarbeid innenfor
områder som høstingsteknologi, prosess- og applikasjonsutvikling, produktutvikling og
dokumentasjon for kommersialisering. De primære forretningsområdene er ernærings- og
helseprodukter til mennesker og dyr innenfor områdene kosttilskudd, funksjonelle
ingredienser til oppdrett av marin fisk og reker, samt laksefisk og som ingredienser i pet food.
Hovedproduktene er Calanus® Oil, som benyttes som høyverdig kosttilskudd hos mennesker,
og Calanus® Hydrolysate, som benyttes som attraktant og funksjonell ingrediens i dyrefôr og
startfôr innenfor oppdrett.
Selskapet er den eneste bedriften i Norge som driver industriell utnyttelse av dyreplankton, og
har fikk nylig tildelt en FoU tillatelse på 5000 tonn pr år for fem år fra 2018. Driftsformen er
tråling etter dyreplankton ved bruk av en patentert og egenutviklet trål. Calanus AS innehar
sertifiseringen – «NS-EN ISO 9001:2008.

Adresse

  • Calanus AS
  • Stakkevollvegen 65
  • 9010 Tromsø
  • Norge

Linker