PRESSEMELDING: Calanus AS har store ambisjoner for internasjonal vekst og tildeles NOK 7,5 millioner i ekstraordinært innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge

Pressemeldinger   •   okt 14, 2020 15:16 CEST

Studie viser at inntak av olje fra raudåte motvirker fedmeutløste, negative endringer i tarmfloraen

Pressemeldinger   •   sep 19, 2020 07:00 CEST

PRESS RELEASE: A new study shows that Calanus® Oil intake antagonizes negative changes in gut microbiota due to obesity

Pressemeldinger   •   sep 17, 2020 11:13 CEST

PRESSEMELDING: Klinisk studie viser at daglig inntak av olje fra rødåte forbedrer kroppssammensetningen

Pressemeldinger   •   aug 29, 2020 07:00 CEST

En klinisk studie viser spennende effekter på kroppssammensetning når man kombinerer moderat fysisk aktivitet med tilskudd av rødåteolje, produsert av Calanus AS i Tromsø. Deltakerne som tok rødåteolje viste en reduksjon på 1,7 kg fettmasse og 0,8 kg økning i fettfri kroppsmasse, noe som var statistisk signifikant bedre enn de tre andre studiegruppene, deriblant en gruppe som mottok kostholdsveile

PRESS RELEASE: A new clinical trial shows that daily intake of Calanus® Oil improves body composition

Pressemeldinger   •   aug 27, 2020 10:34 CEST

PRESS RELEASE: First Review Article on Health Effects of Wax Ester Omega-3s

Pressemeldinger   •   jul 01, 2020 09:28 CEST

Norway files application to include Calanus Oil in Codex Alimentarius

Pressemeldinger   •   jun 16, 2020 09:07 CEST

A new clinical trial shows that daily intake of Calanus® Oil improves cardiac function and insulin sensitivity

Pressemeldinger   •   jan 31, 2020 10:49 CET

​In a recent study, a research team from The Academy of science at Charles University and the Czech Republic University Hospital Kralovske Vinohrady in Prague has obtained exciting results on heart function and insulin sensitivity in senior women combining physical exercise with Calanus® Oil supplementation.

Nytt klinisk forsøk viser at daglig inntak av Calanus® Oil gir forbedring av hjertefunksjon og insulinfølsomhet.

Pressemeldinger   •   jan 30, 2020 13:04 CET

I et nylig avsluttet klinisk forsøk i Praha deltok 51 kvinner i alderen 65-80 år i et trimprogram tre ganger i uka over en periode på 16 uker. Under behandlingen ble kvinnene delt i to grupper, der den ene fikk en daglig dose av Calanus® Oil (tilsvarende 230 mg EPA og DHA), mens kontrollgruppen fikk solsikkeolje som placebo. Studien var randomisert og blindet.

Calanus® Oil fanger interessen til internasjonale forskere

Pressemeldinger   •   jan 10, 2020 17:05 CET

Et anerkjent vitenskapelig tidsskrift publiserte i slutten av 2019 en artikkel som oppsummerer de dokumenterte helseeffektene av ​Calanus® Oil. Artikkelen setter søkelys på helseeffektene av marine oljer, og fremhever de ulike områdene hvor Calanus® Oil har utmerket seg.

Om Calanus AS

-EN BIOMARIN PIONÉR

Calanus AS utvikler en ny verdikjede basert på det krepsdyret Calanus finmarchicus, og har
siden etableringen finansiert og gjennomført betydelig forskning og utviklingsarbeid innenfor
områder som høstingsteknologi, prosess- og applikasjonsutvikling, produktutvikling og
dokumentasjon for kommersialisering. De primære forretningsområdene er ernærings- og
helseprodukter til mennesker og dyr innenfor områdene kosttilskudd, funksjonelle
ingredienser til oppdrett av marin fisk og reker, samt laksefisk og som ingredienser i pet food.
Hovedproduktene er Calanus® Oil, som benyttes som høyverdig kosttilskudd hos mennesker,
og Calanus® Hydrolysate, som benyttes som attraktant og funksjonell ingrediens i dyrefôr og
startfôr innenfor oppdrett.
Selskapet er den eneste bedriften i Norge som driver industriell utnyttelse av dyreplankton, og
har fikk nylig tildelt en FoU tillatelse på 5000 tonn pr år for fem år fra 2018. Driftsformen er
tråling etter dyreplankton ved bruk av en patentert og egenutviklet trål. Calanus AS innehar
sertifiseringen – «NS-EN ISO 9001:2008.

Adresse

  • Calanus AS
  • Stakkevollvegen 65
  • 9010 Tromsø
  • Norge

Linker