Skip to main content

Nytt klinisk forsøk viser at daglig inntak av Calanus® Oil gir forbedring av hjertefunksjon og insulinfølsomhet.

Pressemelding   •   jan 30, 2020 13:04 CET

Pressemelding – Forskningsnytt fra CALANUS AS

Forskere i Bergen utførte nylig en stor ​analyse som konstaterer at kvinner, på grunn av sin høye levealder, er mest utsatt for ugunstige forandringer i blodårene. Samtidig viser nye resultater fra forskningsstudier i Tsjekkia relevante og interessante funn hos friske eldre kvinner. 

I et nylig avsluttet klinisk forsøk i Praha deltok 51 kvinner i alderen 65-80 år i et trimprogram tre ganger i uka over en periode på 16 uker. Under behandlingen ble kvinnene delt i to grupper, der den ene fikk en daglig dose av ​Calanus® Oil (tilsvarende 230 mg EPA og DHA), mens kontrollgruppen fikk solsikkeolje som placebo. Studien var randomisert og blindet.

“Resultatene fra studien i Praha er svært lovende og viser at regelmessig inntak av Calanus® Oil kombinert med fysisk aktivitet fører til økt hjertefunksjon,” fremholder forskningsdirektør i ​Calanus AS, Kurt Tande.

Hjertene til deltakerne som tok Calanus® Oil, i tillegg til trimprogrammet, viste en signifikant forbedret hjertefunksjon. Hjertefunksjonen, med hensyn til minutt- og slagvolum, viste en økning på 7-8 %. Gruppen som kombinerte trening med placebo viste ingen endring i disse målingene.

Økningen i minutt- og slagvolum kan forklares som en forbedring i hjertets arbeidskapasitet, men kan sannsynligvis også tilskrives at blodårene ved hjelp av Calanus® Oil har blitt mer elastiske og gjort motstanden mot blodstrømmen i årene lavere.

Ved aldring er det vanlig at evnen til å forbrenne sukker avtar. Dette vises gjennom lavere insulinfølsomhet, som kan utvikle seg til diabetes. Studien fra Praha viser også at tilskudd av Calanus® Oil i kombinasjon med fysisk aktivitet gir en forbedret insulinfølsomhet.

“Vi målte insulinfølsomheten hos deltakerne med moderne og avanserte metoder som gir svært presise svar. Derfor fester vi lit til at olje fra ​Calanus finmarchicus har god helsemessig effekt, og kan forbedre metabolsk helse til store grupper i befolkningen», sier ansvarlig for studien Dr. Michaela Siklova.

Resultatene fra studien er under bearbeiding og vil bli sendt til publisering i internasjonale tidsskrift i løpet av våren. 

Forskningsdirektør Kurt Tande i Calanus AS peker på at de kliniske resultatene viser at selskapets prioriteringer er i ferd med å bære frukter. “Selskapet er på vei til å dokumentere at Calanus® Oil, som er en ny marin olje, har unike helseeffekter med potensielt stor betydning for folkehelsen.”

For ytterligere informasjon kan Kurt Tande kontaktes på tlf. 473 82 272 eller på e-post: kurt.tande@calanus.no. Det henvises også til selskapets hjemmeside: www.calanus.no
Doktor PhD Jan Gojda (til venstre) og prosjektansvarlig Michaela Siklova (til høyre) fra «Centre for Research on Diabetes, Metabolism and Nutrition» Charles Universitetet i Praha har vært ansvarlige for det kliniske studiet kalt EXODYA.


Calanus® Oil utvinnes fra krepsdyret raudåte, Calanus finmarchicus, Norges største fornybare marine ressurs. Raudåta høstes gjennom bærekraftig fiskeriaktivitet i norske farvann. Calanus AS bygger for tiden et pilotanlegg for industriell prosessering av råvaren i et av de største fiskeridistriktene i Nord-Norge, Vesterålen. Etableringen av anlegget i Vesterålen vil tilføre kompetansearbeidsplasser og har skapt stor optimisme i regionen og landsdelen.

Calanus AS er et biomarint pionérselskap som utvikler en ny verdikjede basert på det krepsdyret Calanus finmarchicus. De primære forretningsområdene er ernærings- og helseprodukter til mennesker og dyr innenfor områdene kosttilskudd, funksjonelle ingredienser til oppdrett av marin fisk og reker, samt laksefisk og som ingredienser i fôr til kjæledyr.

Hovedproduktene er Calanus® Oil, som benyttes som høyverdig kosttilskudd hos mennesker, og Calanus® Hydrolysate, som benyttes som attraktant og funksjonell ingrediens i dyrefôr og startfôr innenfor oppdrett.