Gå videre til innhold
Gro-Synne Løvås, kundeansvarlig for Sogeti
Gro-Synne Løvås, kundeansvarlig for Sogeti

Pressemelding -

Mangel på samhandling mellom forretningsmål og kvalitetsambisjoner hindrer organisasjoners videreutvikling av Agile og DevOps

World Quality Report 2019-20 (WQR), utarbeidet av Capgemini og Sogeti i samarbeid med Micro Focus, viser at den største hindringen for utvikling av Agile og DevOps, er mangel på koordinering mellom forretningsmål og kvalitetsambisjoner. Dette belyser et økt behov for kvalitetssikring (QA) og testaktiviteter som bidrar til vekst i virksomheten, samtidig som man også møter de utfordringer med sikkerhet som IT-avdelinger står overfor. 59% av de spurte i undersøkelsen, rapporterte mangelfulle kontrollrutiner som skal sikre at databehandlings- og lagringssystemer er i tråd med virksomhetens policy for sikkerhet. Rapporten belyser også at QA og testpraksis vil omfatte en smartere tilnærming til test som omfatter analyse og testautomasjonsplattformer.

Utfordringen innen testdata og testmiljøstyring (TDM og TEM) har eskalert de siste par årene. 60% av de spurte i undersøkelsen sa at den største utfordringen innen test, er kostnaden. For bare to år siden, mente 39% det samme.

Funnene fra årets World Quality Report viser at:

Forretningsvekst og resultater er de viktigste driverne for Agile og DevOps

Årets undersøkelse viser at kommersielle mål i virksomheter i økende grad bestemmer målene for testing og kvalitetssikring. Respondentene rangerte “bidra til forretningsvekst” og “sluttbrukertilfredshet” (40% for begge) som de to viktigste test- og kvalitetsmålene.

Sikkerhet er fortsatt viktig, med nye problemer å ta tak i

Rapporten avdekket utfordringer og muligheter når det gjelder sikkerhet; på oppsiden rapporterte 58% at de nå foretar sikkerhetstesting i skymiljøer, opp fra 42% sammenlignet med 2015. Over halvparten (53%) rapporterte også at testautomatisering har økt sikkerheten i deres organisasjon. 44% av de spurte fremhevet “styrke sikkerheten” som den viktigste IT-prioriteringen i år.

Automasjon gjør en forskjell, men gir også noen utfordringer

Testautomatisering (TA), er en stadig voksende trend som gir fordeler som bl a forbedret kontroll og åpenhet av testaktivitetene (63%), bedre påvisning av defekter (56%), reduksjon av testkostnadene (56%) og reduksjon av syklustid (54%).

Årets undersøkelse indikerer hvordan testautomatisering i økende grad er styrt av livssyklusbehov, og denne utviklingen er ikke bare positiv: på spørsmål om de tekniske utfordringene de står overfor i utviklingen av applikasjoner, bemerket 63% at de mangler ende-til-ende automatisering fra utvikling til implementering, hvilket er et tall som gått opp fra 55% sammenlignet med fjorårets undersøkelse.

Økt bruk av automatisering og kunstig intelligens avslører også et kompetansegap i noen virksomheter. 41% identifiserte en "mangel på ferdigheter for QA & Testing" som en teknisk utfordring. Mens 58% av de som deltok i undersøkelsen har hentet inn ekstern AI-kompetanse, enten fordi det ikke er en del av kjernevirksomheten deres, (23%), eller at de trengte AI-kunnskap raskt (24%), eller det var et krav bare i en begrenset periode ( 11%).

-Det norske IT markedet er mer modent for Agile og DevOps enn i mange andre land. Utviklingen i Norge har kommet langt og vi ser at flere organisasjoner har lagt ned de tradisjonelle Testavdelingene samtidig som de moderniserer utviklingsmiljøene og etablerer autonome team. Vi ser at den tradisjonelle Testlederrollen erstattes med Kvalitetsansvarlige for de agile teamene og at de funksjonelle testerne erstattes av Testutviklere og QA-ingeniører. Denne utviklingen fører med seg økt behov for kompetanse bl.a innen AI, Analytrics og RPA for møte krav om effektivisering og automatisering. Sier Gro-Synne Løvås, Kundeansvarlig for Sogeti

Anbefalinger for vekst av testing i Agile- og DevOps-miljøene:

Rapporten konkluderer med en rekke anbefalinger for å støtte virksomheter i å komme videre med Agile og DevOps:

 • Bygg et smart testøkosystem som genererer intelligente analyser
 • Satse på sikkerhet. Innfør sikkerhetstesting tidlig i livssyklusen allerede i designfasen
 • Opplæring av AI innen testteamet som for eksempel datavitenskap, statistikk, matematikk og mer
 • Benytt testautomasjon som plattform
 • Øke bevisstheten og synligheten av testmiljøer; skap Center of Excellence for styring av testdata
 • World Quality Report 2019 metode

  World Quality Report er gitt ut årlig siden 2009 og er den eneste globale rapporten som analyserer kvalitets- og testtrender. 1,725 senior IT ledere, fordelt over 8 bransjer, fra 32 land er intervjuet. Data til undersøkelsen er blitt samlet inn ved hjelp av telefonintervjuer og deretter dypdediskusjoner. Analyser er blitt gjennomført fordelt på seks responsgrupperinger: CIO, VP Applikasjoner, IT Dirketør, QA/Test Manager, CDO/CMO, og CTO/Produkt sjef.

  Om Sogeti

  Sogeti leverer IT-konsulenttjenester av høy kvalitet til det lokale markedet. I Norge fokuserer vi på testrelaterte tjenester innenfor test og kvalitetssikring av software og CIO Services. Vi er tett på de lokale beslutningstakerne og tilbyr våre kunder både bred og dyp ekspertise innenfor IT. Konsernet, med hovedsete i Paris i Frankrike, har cirka 25 000 medarbeidere i 13 land. I Norden er vi cirka 1 400 ansatte, som er aktive i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Selskapene i gruppen er heleide datterselskap til Capgemini S.A., som er notert på børsen i Paris.

  For ytterligere informasjon: www.sogeti.no.

  Emner


  Om Capgemini

  Som en global leder innen konsulent- og teknologitjenester og digital transformasjon er Capgemini i forkant av innovasjon gjennom å hjelpe kundene å realisere muligheter innen skytjenester, digitalisering og plattformsløsninger. Med 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise gjør Capgemini kundene i stand til å realisere sine ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til operasjonalisering. Capgemini er overbevist om at forretningsverdien av teknologi skapes av og gjennom mennesker. Capgemini er et multikulturelt selskap med over 200 000 ansatte i mer enn 40 land. I 2018 rapporterte konsernet en omsetning på 13,2 milliarder Euro.

  Besøk oss på www.capgemini.com. People matter, results count.

  Kontakter

  Nina Zimmer

  Nina Zimmer

  Pressekontakt External Communications and Public Relations PR & Communications +47 90770195

  Global leder innen konsulent- og teknologitjenester, innovasjon og digital transformasjon

  Om Capgemini
  Capgemini er en global leder som bistår kunder med å transformere virksomheter ved å unytte potensialet og mulighetene som finnes innen teknologi. Selskapet har som formål å frigjøre menneskelig energi gjennom teknologi for en inkluderende og bærekraftig fremtid. Capgemini er en ansvarlig og mangfoldig organisasjon med 325 000 ansatte i nesten 50 land. Med 55 års erfaring og dyp bransjeekspertise er Capgemini en pålitelig partner som jobber for å realisere kundenes ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til drift, og alltid i takt med den siste utviklingen innen innovasjonsområder som sky, data, kunstig intelligens, programvare, digitale ingeniørtjenester og nye plattformer. Konsernet rapporterte i 2021 globale inntekter på 18 milliarder Euro.

  Get the Future You Want | www.capgemini.no

  Capgemini Norge AS
  Karenslyst allé 20
  0278 Oslo
  Norge