Gå videre til innhold
Eirik Magnus Sødal, Capgemini Invent
Eirik Magnus Sødal, Capgemini Invent

Pressemelding -

Norsk offentlig sektor stryker på innsyn i persondata

Til tross for rekordbevilgninger står norsk offentlig sektor på stedet hvil i europeisk digitaliseringsbarometer. Innsyn i persondata trekkes frem som den største svakheten.

Den mest påfallende svakheten hos norske offentlige virksomheter er dårlig transparens i tjenesteleveranser knyttet til persondata. Her er det behov for betydelige og umiddelbare utbedringer, sier Eirik Magnus Sødal som daglig jobber med digitalisering av offentlig sektor i Capgemini Invent. Det fremgår av konsulentselskapets årlige eGovernment-rapport utarbeidet på oppdrag for EU-kommisjonen. Rapporten analyserer den digitale tilstanden i offentlig sektor i alle de europeiske landene. Transparens omfatter tradisjonelt innsyn i offentlige virksomheter og virksomhetenes tjenesteleveranser, samt behandlingsinformasjon om og innsyn i personlige data.

– I Norge er vi for dårlige på å informere om hva de forskjellige institusjonene gjør med persondataene dine og hvem som har tilgang på dem. Det mangler også redigeringsmuligheter over egne personopplysninger. Dette blir vi straffet for i undersøkelsen, forteller Sødal.

Norge faller fra toppen

Norsk offentlig sektor har lenge hatt en tetposisjon på å ta i bruk nye, digitale løsninger. Men nå er vi i ferd med å miste grepet, viser Capgemini-rapporten. På de fleste parametere ligger Norge bak for eksempel Litauen, Finland og Østerrike – landene som har opplevd størst fremgang totalt sett siden 2015. Dette til tross for at det har blitt bevilget milliardbeløp til nye IKT- og digitaliseringstiltak i statlig sektor de siste årene.

– Resultatene skyldes nok en kombinasjon av at konkurransen fra andre land blir tøffere og at utviklingen i Norge har stagnert, sier Sødal.

Rapporten viser at flere øst-europeiske land gjør kvantesprang på enkeltområder i rangeringen. Det som kjennetegner disse «vinnerne» er at de er bedre på å gjenbruke data, samt utvikle helhetlige løsninger på tvers av sektorer og institusjoner. Malta og Estland er landene som ligger lengst fremme.

I Norge derimot tenker vi for mye i silo og det er for mange enkelttiltak. For å øke brukertilfredsheten og -effektiviteten vil det være nødvendig å tenke mer helhetlige i utforming av offentlige tjenester, sier Sødal.

Et annet område med forbedringspotensial er automatisering av tjenester. I dag er kun fem prosent av tjenestene i undersøkelsen helautomatiske i Norge, som gjør innsparingspotensialet stort. Automatisk tildeling av barnebidrag idet barnet blir født og registrert er et eksempel på digitaliseringstiltak som vil gi umiddelbare gevinster.

Historisk norsk satsing

Selv om Norge rangerer for dårlig på kritiske områder, mener Sødal at Norge har gode forutsetninger for å ta tilbake lederposisjonen.

– Fokuset på personvern har økt betydelig de siste årene, og mange virksomheter har allerede innført eller planlagt tiltak som vil adressere svakhetene rapporten påpeker. Dessuten er det mange spennende initiativer på gang som vi ennå ikke har sett effekten av, som trolig vil bidra til økt samhandling, bedre tjenester og høyere grad av automatisering. Når regjeringen foreslår å bruke 1,7 milliarder kroner til digitalisering av det offentlige i 2019 – et historisk høyt beløp – bør det bidra til å få Norge tilbake på toppen, sier Sødal.

For mer informasjon om rapporten, gå inn på:

https://www.capgemini.com/resources/egovernment-benchmark-2018/

For mer informasjon om EUs digitale agenda, gå inn på:

https://ec.europa.eu/digital-agenda

Emner

Kategorier


Om Capgemini

Som en global leder innen konsulent- og teknologitjenester og digital transformasjon er Capgemini i forkant av innovasjon gjennom å hjelpe kundene å realisere muligheter innen skytjenester, digitalisering og plattformsløsninger. Med 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise gjør Capgemini kundene i stand til å realisere sine ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til operasjonalisering. Capgemini er overbevist om at forretningsverdien av teknologi skapes av og gjennom mennesker. Capgemini er et multikulturelt selskap med 200 000 ansatte i over 40 land. I 2017 rapporterte konsernet en omsetning på 12,8 milliarder Euro.

Besøk oss på www.capgemini.com. People matter, results count.

Pressekontakt

Nina Zimmer

Nina Zimmer

Pressekontakt External Communications and Public Relations PR & Communications +47 90770195

Global leder innen konsulent- og teknologitjenester, innovasjon og digital transformasjon

Om Capgemini
Capgemini er en global leder som bistår kunder med å transformere virksomheter ved å unytte potensialet og mulighetene som finnes innen teknologi. Selskapet har som formål å frigjøre menneskelig energi gjennom teknologi for en inkluderende og bærekraftig fremtid. Capgemini er en ansvarlig og mangfoldig organisasjon med 325 000 ansatte i nesten 50 land. Med 55 års erfaring og dyp bransjeekspertise er Capgemini en pålitelig partner som jobber for å realisere kundenes ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til drift, og alltid i takt med den siste utviklingen innen innovasjonsområder som sky, data, kunstig intelligens, programvare, digitale ingeniørtjenester og nye plattformer. Konsernet rapporterte i 2021 globale inntekter på 18 milliarder Euro.

Get the Future You Want | www.capgemini.no

Capgemini Norge AS
Karenslyst allé 20
0278 Oslo
Norge