Gå videre til innhold
Cappelen Damm selger Tanum-butikker til Norli og Ark

Pressemelding -

Cappelen Damm selger Tanum-butikker til Norli og Ark

Bokhandelsmarkedet har over flere år vist en svak utvikling.
Uten å ha tilsvarende stordriftsfordeler som konkurrentene Ark og Norli, har Tanum vanskelige betingelser for å oppnå lønnsom drift.

Tanums bybutikker
Cappelen Damm har inngått avtale med Norli om virksomhetsoverdragelse av Tanum Bogstadveien, Tanum CC Vest, Tanum Oslo City, Tanum Byporten og Tanum Litteraturhuset.
Alle butikkansatte er omfattet av avtalen.
Avtalen er betinget av godkjennelse i Konkurransetilsynet og gjennomføres tidligst
1. april.

Tanums flyplassbutikker
Det er inngått intensjonsavtale med Ark Bokhandel om virksomhetsoverdragelse og drift av Tanums flyplassbutikker i Oslo, Bergen og Trondheim. Alle butikkansatte er omfattet av avtalen. Avtalen er betinget av endelig aksept fra Avinor, med intensjon om oppstart 1. april.

Tanum Karl Johan
Varemerket Tanum er på mange måter synonymt med Tanum Karl Johan. Bokhandelen har vært en institusjon på Norges paradegate siden 1880 og er også i dag en av Norges største, mest tradisjonsrike og innovative bokhandlere.

Det er viktig for Cappelen Damm å ta vare på det tradisjonsrike varemerket Tanum. 
Forlaget vil derfor fortsatt videreføre eierskapet til Tanum Karl Johan og tanum.no.
Sammen med Tanum bokklubber vil dette danne en god plattform for utvikling av netthandelen.

Administrerende direktør Tom Harald Jenssen sier i en kommentar:
- Cappelen Damm vil i årene som kommer satse ytterligere på utviklingen av forlagsvirksomheten. Inkluderer vi alle formater, digitale og analoge, har etterspørselen etter gode historier, kunnskap, nye læremidler og faglitteratur aldri vært større enn nå.
Norges største forlag ser betydelig potensial i utvikling og ekspansjon både innen undervisnings- og allmennmarkedet.

Emner

Pressekontakt

Tone Hansen

Tone Hansen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 92435573

Norges største bokforlag med utgivelser innen de fleste fagområder

Cappelen Damm er Norges største forlag. Forlaget utvikler, formidler, selger og distribuerer kunnskap, kultur og leseopplevelser til voksne og barn.