Gå videre til innhold
Foto: Nord universitet
Foto: Nord universitet

Pressemelding -

Vinnere av Lærebokstipend 2020

Cappelen Damm Akademisk inviterer hvert år nye og etablerte forfattere til en konkurranse om å motta forlagets lærebokstipend og nå er vinnerne for 2020 kåret.

Hovedstipendet på kr 100 000 i åpen klasse tildeles Anne Tjønndal og Ingrid Fylling for lærebokprosjektet «Digitale forskningsmetoder». Begge er førsteamanuensis ved Nord universitet, Tjønndal i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og Fylling i sosiologi. Tjønndal utga «Statistisk analyse i Stata» i 2018 på Cappelen Damm Akademisk. Den pedagogiske ideen bak bokprosjektet er å gi studenter kunnskap om ulike digitale forskningsdesign, med særlig fokus på de særskilte etiske dilemmaene det medfører å gjennomføre forskning via internett og de metodiske implikasjonene sosiale medier kan ha for forskningsprosessen.

Debutantstipend på kr 50 000 ble tildelt Jonas Jakobsen for «Populismens politiske teori». Forfatteren er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt ved UiT Norges arktiske universitet. Jakobsen har skissert et prosjekt som går rett til kjernen av en av de mest sentrale politiske debattene i vår tid, knyttet til populismens fremvekst og utbredelse, nasjonalt og internasjonalt. Boken vil gi en oppdatert oversikt over populismebegrepets status i moderne politisk teori, og presentere de mest sentrale stemmene, kontroversene og posisjonene i den akademiske populismedebatten.

Forlaget ser fram til å følge begge prosjektene fram til ferdige bøker, og er overbevist om at utgivelsene vil bli sentrale tilskudd eksisterende faglitteratur på respektive fagfelt. 

Jonas Jakobsen. Foto: UiT/David Eriksen

Les mer om prosjektene her: https://www.cappelendammundervisning.no/cdu/akademisk/article.action?contentId=180069

Mer informasjon om prosjektene kan fås ved å kontakte forlagssjef Birgit Skaldehaug i Cappelen Damm Akademisk, mail: Birgit.Skaldehaug@cappelendamm.no

Emner

Pressekontakt

Tone Hansen

Tone Hansen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 92435573
Ole Bjerkebakke

Ole Bjerkebakke

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Skjønnlitteratur Skjønnlitteratur +47 905 91 564
Vibeke Christiansen

Vibeke Christiansen

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Livsstil Fakta og livsstil 41299950
Anne Østgaard

Anne Østgaard

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Barnebøker Barnebøker 97164649
Gerd Irene Ødeskaug

Gerd Irene Ødeskaug

Pressekontakt Markedsansvarlig Cappelen Damm Akademisk Samfunnsfag og humaniora 40244036
Cecilie von Hirsch Larsen

Cecilie von Hirsch Larsen

Pressekontakt Markedssjef Cappelen Damm Akademisk Faglitteratur 916 83 668