Ansetter og vokser i jubileumsåret

Pressemeldinger   •   nov 18, 2019 09:34 CET

Cautus Geo er ti år. I jubileumsåret styrer Cautus Geo mot nye rekorder, øker bemanningen og flytter til nye og større lokaler. – Vi er klar for minst ti år til med innovasjon og utvikling, sier daglig leder Atle Gerhardsen.

Møt oss på Fjellsprengning- og geoteknikkdagen

Pressemeldinger   •   nov 15, 2019 10:46 CET

Cautus Geo deltar med egen stand på Fjellsprengningsdagen og Geoteknikkdagen, som er en viktig møteplass for bygg- og anleggsbransjen. Årets konferanse, på Radisson Scandinavia på Holbergs plass, skjer 21. – 22. november.

Cautus Geo til nye lokaler

Nyheter   •   nov 01, 2019 11:17 CET

Cautus Geo flytter 1. desember inn i nye lokaler i Arnstein Arnebergsvei 28. Siden november 2012 har Oslo-kontoret vært etablert på Sinsen. De nye lokalene er på 600 kvadratmeter pluss parkeringskjeller og uteparkering. De vil gi plass til kontor, lager og verksted.

Dokumenterer laks og ørret - skaffer ny kunnskap

Pressemeldinger   •   okt 18, 2019 07:45 CEST

Cautus Geo er engasjert av Rådgivende Biologer i prosjektet «Salmon Tracking 2020» i Hardangerfjorden. Rfid-teknologi brukes for å telle laks og sjøørret og kartlegge fiskevandring i elvene og mellom elvene. «Salmon Tracking 2020» skal merke 10.000 smolt. Prosjektet går over tre år. Det er finansiert av oppdrettere i Hardangerfjorden.

175 sensorer for Vestfoldbanen i Drammen

Pressemeldinger   •   sep 18, 2019 07:28 CEST

Cautus Geo overvåker grunnvannstanden i Drammen. 175 sensorer på 90 ulike steder gir sanntidsdata. Oppdragsgiver er Bane NOR. Trykkforandringer eller endring i grunnvannet kan gi setningsskader. Det vil Bane NOR unngå i arbeidet med det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen. Hovedarbeidene med det nye dobbeltsporet starter i høst.

Har overvåket Mannen i 10 år

Pressemeldinger   •   sep 04, 2019 11:50 CEST

I 2009 etablerte Cautus Geo to lasermålere i fjellpartiet Mannen i Romsdal. På ti år er det etablert veldig mye utstyr i det rasutsatte fjellpartiet som overvåkes ved hjelp av satellitter og Cautus Geos egenutviklede Cautus Web. Der analyseres det meste av dataene som løpende samles inn i fjellpartiet.

Omfattende kontrakt for Follobanen på Oslo S

Pressemeldinger   •   aug 22, 2019 08:05 CEST

Oppdraget Cautus Geo utfører for bygging av nye Follobanen vokser. Monitoreringen er mer omfattende enn tidligere på strekningen gjennom Middelalderparken og på Sjursøya inn til Oslo S.

Kontroll med Operatunellen og laksen i Akerselva

Pressemeldinger   •   jul 10, 2019 10:32 CEST

Cautus Geo har fått oppdraget med å overvåke trykk rundt Operatunellen og vannkvaliteten ved innløpet til Akerselva under etableringen av Museumsutstikkeren. Målingene startet i mai 2019. Utstikkeren skal være ferdig etablert våren 2020. Det er Oslo kommune ved Kultur og Idrettsbygg KF som er byggherre. NRC Anlegg er gitt oppdraget med etableringen av utstikkeren på 1000 kvadratmeter.

Overvåker Seutbrua med millimeters presisjon

Pressemeldinger   •   jul 05, 2019 10:59 CEST

Instrumenteringen på nye Seutbrua i Fredrikstad er omfattende. Cautus Geo er engasjert av Statens vegvesen og har etablert 24 tøyningsmålere og ett inklinometer på en av de fem pælene som bærer brua. I tillegg skal selskapet montere krakkmeter på brukarene på begge sider. Kontrakten med Statens vegvesen skal sikre faktisk kunnskap om kreftene brua utsettes for.

Kontrakt for skredsikring av Gudvangen-veien

Pressemeldinger   •   jul 04, 2019 08:53 CEST

Cautus Geo er gitt i oppdrag å etablere snøskredvarsling med automatisk stengning av fylkesvei 241 i Gudvangen. Kontrakten ble signert med Statens vegvesen denne uken. Cautus Geo skal stå for drift og vedlikehold av anlegget de første fem årene. Økt helårs turisttrafikk gir større behov for å sikre veien, sier Statens vegvesen i en pressemelding fra Cautus Geo.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Cautus Geo AS

Spesialist på geomonitorering. Automatisk overvåking av stabilitet, deformasjon og miljø.

Vi leverer effektive og sikre løsninger for kontinuerlige overvåking for land, vann og utsatte konstruksjoner. Vi kobler årsaksfaktorer og hendelser sammen for felles analyse og varsling i sanntid i Cautus Web. Ved å kombinere ulike sensorer i en plattform, kan man lettere skille unaturlige hendelser fra normale trender.

Adresse

  • Cautus Geo AS
  • Parkveien 6A
  • 3413 Lier