Gå videre til innhold
Sammen mot matsvinn! F. v: Ida Silseth, Paul Trommer og Lise Pedersen i Eurest, Ole Erik Almlid i NHO og Anne-Grete Haugen og Anne Marie Schrøder i Matvett. (Foto: NHO)
Sammen mot matsvinn! F. v: Ida Silseth, Paul Trommer og Lise Pedersen i Eurest, Ole Erik Almlid i NHO og Anne-Grete Haugen og Anne Marie Schrøder i Matvett. (Foto: NHO)

Nyhet -

Fokus på matsvinn i NHO-bygget ga resultater

Matsvinn fra møte- og konferansematen ble KUTTET med 47 % i kampanjeuken

Som ledd i KuttMatsvinn2020-prosjektet samarbeider Eurest og Matvett om en "Beste praksis kantine"i Næringslivets hus. De har i den forbindelse gjennomført en KUTTMatsvinn-kampanje blant alle byggets ansatte med oppsiktsvekkende resultater. 

Hele huset ble aktivisert i kampanjen, både gjennom sosiale medier og i form av plakater og skilt på spisebord og i møterom. Både matsvinnet fra møte- og konferansemat og fra de ansattes tallerkener i kantinen ble målt, og det ble også gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte, for å teste effekten av kampanjen og hva spisende gjester er villige til å bidra med for at kantinen skal kaste mindre mat.

Stor matsvinnreduksjon på kort tid

Resultater fra målingene i kampanjeukene viser at matsvinnet ble redusert med 7,5 prosent fra de ansattes tallerkener og hele 47 prosent fra møte- og konferansematen ved å innføre enkle tiltak.

Hele kantinestaben med kjøkkensjef Paul Trommer i spissen, bød på mat med mening, og kunnskap og inspirasjon i kampanjeperioden. Resultatene fra spørreundersøkelsen blant de ansatte viste at 71 prosent sier de spiser opp maten de forsyner seg med. 89 prosent la merke til kampanjen i kantinen og 73 prosent av respondentene mente de fikk økt bevissthet om matsvinn som følge av kampanjen.

-  Vi har fått overveldende positive tilbakemeldinger fra konferansegjestene våre, som har blitt mer bevisste på matsvinn knyttet til arrangementene sine. Nå jobber vi på lag for å beregne mengder og nyttiggjøre den eventuelle overskuddsmaten, sier Lise Pedersen, Konferanseleder hos NHO.

Enkle tiltak gir stor effekt

Tiltakene som er innført for bedre å utnytte overskuddsmaten i NHO-huset, er enkle, men effektive:

  • Med "Tøm buffeten" selges overskuddsmat fra kantinens servering billig til de ansatte etter lunsj. 
  • I "Restedisken", som er en kjøledisk plassert i kantinen, settes fersk overskuddsmat fra store møter og konferanser, og tilbys gratis til alle ansatte. 
  • Det legges ved små poser til serveringsfatene på trallene som settes ut på de mindre møterommene, slik at møtedeltakerne kan ta med seg rundstykker ol. som blir til overs.

- Vi jobber hver dag med å sikre at mengden mat som produseres stemmer overens med antall gjester som faktisk kommer på store møter og konferanser, i tillegg til at mengden mat som finnes i kantinen er i samsvar med antall kantinegjester sier Ida Silseth, Site Manager for Eurest hos NHO.

Derfor oppfordres nå alle som bestiller mat å ta en ekstra sjekk dagen før, for å korrigere matbestillingen ved avmeldinger. God og tydelig kommunikasjon på tvers i et forretningsbygg som Næringslivets hus er viktig bidrag for å forhindre at mat må kastes, mener Silseth. 

Ledelsen i NHO ønsker tiltakene velkommen

NHO har signert "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn", med målsetting om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, og adm.dir. Ole Erik Almlid ønsker kampanjen i NHO-bygget velkommen.

-  Alle ansatte i NHO har et ansvar for å forvalte ressursene riktig. Dette er viktig både for omdømme og for lønnsomheten. Å være tettere på ved bestillingsrutiner og involvere de ansatte i en slik kampanje er et skritt i riktig retning. Jeg er stolt over resultatene og det gode arbeidet som gjøres i Næringslivets Hus, sier Ole Erik Almlid.

Målet er å redusere matsvinnet med 20 % innen september

Kampanjen skal gjentas i september for å måle effekten av vedvarende innsats i hele NHO-huset. Målet er å redusere matsvinnet totalt med minimum 20 % innen september ved å ha et helhetlig fokus og permanente tiltak og løsninger som gjør det enkelt for alle å bidra. Neste aktivitet ut for å fortsette å øke bevisstheten rundt matsvinn i Eurest sine kantiner er Stop Food Waste Day 24.april.

--------

For mer informasjon om Eurest sitt arbeid med matsvinn, ta kontakt med: 

Nina Fuglesang, Compass Group, nina.fuglesang@compass-group.no,  mob: 93 09 11 75

For mer informasjon om kampanjen og fakta om KuttMatsvinn2020, ta kontakt med:

Anne Marie Schrøder, Matvett: ams@matvett.no, mob: 95 22 09 95

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Bernt Sætaberget

Pressekontakt Head of Business Development & Sustainability +4748059730

Relatert innhold

Med lidenskap for mat og service

Compass Group er verdens ledende leverandør av måltidskonsepter og Facility Management-tjenester, som for eksempel drift av resepsjoner, renhold, concierge- og vaktmestertjenester og andre nytenkende tilleggstjenester i kontorbygg. Vi er et globalt selskap med ca. 550 000 ansatte i ca. 35 land, og en omsetning på over 340 milliarder kroner. Compass Group Norge har om lag 2600 ansatte fordelt på ca. 480 lokasjoner, og omsetter for i overkant av 2,5 milliarder kroner.

Compass Group Norge
Drengsrudbekken 12
1383 Asker
Norge