Pressemelding -

Nytt Coop-lager på Østlandet

Nytt Coop-lager på Østlandet

Coop Norge Handel AS har kjøpt tomt på 200 mål for bygging av nytt lager på Gardermoen i Ullensaker kommune. Lageret skal på sikt erstatte dagens lager på Grorud i Oslo og supplere fremtidig nasjonal logistikkstruktur. Nærmere 400 arbeidsplasser vil være knyttet til det nye lageret som etter planen skal tas i bruk tidligst i 2014.

Kjøpet er gjort for å sikre økt kapasitet i Coops lageranlegg totalt og spesielt på Østlandet. Det nye lageret vil bidra til at større deler av vareleveransene til butikk kan leveres over egne anlegg. I tillegg vil det bedre konkurransekraften i Coops butikker over hele landet gjennom de nye, kostnadseffektive logistikkløsningene som nå blir mulige.

Coop Norge Handel AS forsyner Coop-butikkene med varer og hadde i 2009 en omsetning på 27,7 milliarder kroner. I tillegg er bedriften ansvarlig for konkurransedyktige kjede- og formatkonsepter. Selskapet skal organisere og drive effektiv innkjøps- og logistikkvirksomhet, og ivareta markeds- og medlemskommunikasjonen i Coop. Coop Norge Handel-konsernet sysselsetter totalt 1.842 årsverk.

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • logistikk
  • lager
  • bergmoen
  • dagligvarer
  • coop norge handel
  • halvor nassvik
  • ullensaker
  • automatisering
  • arbeidsplasser

Coop Norge Handel AS er et datterselskap av samvirkelagenes fellesorganisasjon Coop Norge SA. Coop Norge Handel sitt formål er å ivareta samvirkelagenes behov for konkurransedyktige kjede- og formatkonsept innen dagligvarer og faghandel. Ansvarsområde til Coop Norge Handel AS er å ivareta hele verdikjeden fra produksjon, innkjøp og vareforsyning til butikk fram til kjededrift, konseptutvikling med markeds- og medlemskommunikasjon. Selskapet skal organisere og drifte effektiv innkjøps- og logistikkvirksomhet og forsyne samvirkelagene med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet. All virksomhet utføres gjennom et bredt samarbeid med samvirkelagene sentralt og lokalt. Coop Norge Handel AS driver industriproduksjon gjennom datterselskapet Coop Norge Industri AS med Coop Norge Kaffe AS, Gomanbakeriene AS og AS Røra Fabrikker. Coop Norge Handel-konsernet hadde i 2009 en omsetning på 27,7 mrd kroner og har ansatt totalt 1.842 årsverk.

Relatert innhold