Gå videre til innhold
Endelig resultat av Boels-tilbudet for kjøp av alle aksjer i Cramo Plc

Pressemelding -

Endelig resultat av Boels-tilbudet for kjøp av alle aksjer i Cramo Plc

Boels fullfører aksjekjøpet og starter en påfølgende tilbudsperiode

Ifølge de endelige resultatene fra Aksjekjøpstilbudet, har Boels Rental nå kjøpt aksjer som representerer cirka 93,04% i Cramo. Boels er glade for å kunngjøre at det vil fullføre anbudstilbudet.

Pierre Boels, administrerende direktør i Boels Topholding B.V., kommenterte denne viktige milepælen: "Jeg er glad og stolt over å kunngjøre at Cramo nå vil bli en del av Boels. Dette oppkjøpet gjør Boels til en ledende aktør i det europeiske utleiemarkedet. En perfekt posisjon for videre vekst. Økt geografisk tilstedeværelse og kundebase, gjør det mulig for oss å doble virksomheten vår og øke markedspåvirkningen. Sammen med Cramo kan vi utnytte utstyr, data, teknologi og kunnskap for å forbedre vår service til kundene. Jeg gleder meg til å samarbeide med Cramo siden selskapene våre passer godt både strategisk og kulturelt. ”

Aksjeeiere som har akseptert tilbudet, vil få utbetalt kjøpesummen den 6. februar 2020, avhengig av tiden det tar for at bankene skal overføre betalingene.

For å gi de gjenværende aksjonærene muligheten til å akseptere Aksjekjøpstilbudet, har Boels Rental besluttet å starte en påfølgende tilbudsperiode som starter 6. februar 2020, klokken 09:30 (EET) og utløper 20. februar 2020, klokken 16:00 (EET). Ytterligere instruksjoner kan fås fra Nordea Bank Abp ved å sende en e-post til cramo offer@nordea.com.

Boels vil 21. februar 2020 kunngjøre det foreløpige resultatet av den påfølgende tilbudsperioden 21. februar 2020 og det endelige resultatet cirka 25. februar 2020. Kjøpsprisen vil bli utbetalt til aksjonærene den 26. februar 2020, avhengig av den tiden det tar for bankene å overføre betalingene.

Boels intensjon er å erverve alle aksjene i Cramo og søke om avnotering av Cramo-aksjer fra Nasdaq Helsinki Ltd. Da eierandelen i Cramo vil overstige 90% av alle aksjene, vil Boels Rental sette i gang prosessen for å innløse aksjer fra de aksjonærene som ikke aksepterte tilbudet, og derved oppnå eierskap til alle aksjer i Cramo. Dette vil bli gjort i samsvar med den finske aksjeloven.

Ytterligere informasjon finnes på Cramo Groups hjemmeside

Pressekontakt:

Sohana Josefsson

SVP Marketing & Communication, Cramo Plc
M: +46 70 508 99 09
E: sohana.josefsson@cramo.com

Emner


Cramo Group er Europas nest største foretak innen utleie av maskiner, utstyr og leierelaterte tjenester samt utleie av flyttbare lokaler. Cramo er virksom i 14 land med ca 300 avdelinger og 2600 ansatte. Den konsoliderte omsetningen i 2017 var 730 millioner euro. Cramos aksjer er notert på NASDAQ OMX Helsinki Oy.

Cramo AS inngår i Cramo Group, og er en av de ledende utleieaktørene i Norge med 25 avdelinger og 225 ansatte. Cramo AS er ISO sertifisert innenfor både Kvalitet (9001) og Miljø (14001).
I utleie-sortimentet inngår bygg- og anleggsmaskiner, heiser, lifter, containere samt flyttbare lokale for bygg og anlegg, industri og offentlig sektor (kontorer, skoler, barnehager m.m).