Gå videre til innhold
4959 aksjeselskaper gikk konkurs i 2018

Pressemelding -

4959 aksjeselskaper gikk konkurs i 2018

I løpet av 2018 gikk flere norske aksjeselskaper konkurs enn på flere år. Det var totalt 4959 konkursåpninger, noe som er en økning på 12 prosent sammenliknet med året før. Konkursene økte mest i Buskerud og Aust-Agder, mens Troms og Trøndelag var de eneste fylkene som opplevde en nedgang i antall konkurser sammenliknet med 2017.

I hele ni av tolv måneder økte konkursene i året som gikk. April, juni og august skiller seg særlig ut som måneder der mange foretak gikk konkurs. Det er konklusjonen når kredittopplysningsbyrået Creditsafe presenterer tall for konkursåret 2018.

- Når vi oppsummerer 2018, ser vi en markant økning i antall konkurser blant norske aksjeselskaper sammenliknet med både 2017 og 2016. Vi ser også samme tendenser i vårt naboland Sverige og i flere andre markeder, sier Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe.

Konkursene er relativt ujevnt fordelt i løpet av året, men den største økningen kom i april, og den var da på hele 53 prosent sammenliknet med i fjor. Totalt sett er det fire måneder i løpet av året der konkursene har økt med 20 prosent eller mer.

- Det er vanskelig å si hva dette kommer av, men det er verdt å merke at norsk økonomi og næringsliv generelt går bra, så det er nok ikke her vi finner svaret. Vi har tidligere sett at andre faktorer som påvirker konkursutviklingen kan være skjerpede kredittrutiner; at for eksempel «barrieren» for å åpne konkurser er lavere, men i 2018 ser vi en så pass markant utvikling at dette er en lite trolig årsak, sier Per Fjærestad.

- Jeg tror mye av grunnen ligger i de strukturelle endringene vi ser knyttet til teknologi og internasjonalisering, ikke minst innen netthandel. Det blir derfor interessant å følge utviklingen i spesielt retail og detaljhandelen i 2019, utdyper Per Fjærestad.

Årets største konkurs (sett til omsetning) var innovasjonsselskapet Futuratech AS. Siste regnskapstall viser en omsetning på nærmere 458 millioner kroner. Nummer to på listen er MDP-panelprodusenten Smartpanel AS, som i 2016 hadde en omsetning på 457 millioner kroner. Den tredje største konkursen var entreprenøren M3 Anlegg AS, med en omsetning på 410 millioner kroner. Av alle aksjeselskaper som gikk konkurs, hadde 20 av disse over 100 millioner i omsetning. Den gjennomsnittlige omsetningen på foretakene som gikk konkurs er 3 millioner kroner.

Fylkene som ble hardest rammet, var Buskerud og Aust-Agder, der økningen var på henholdsvis 35 og 30 prosent. Møre og Romsdal er tredje fylket på listen, der konkursene økte med 23 prosent. Det er to fylker som skiller seg ut i statistikken, og det er Trøndelag og Troms, der konkursene ble redusert med henholdsvis 7 og 4 prosent.

I dag finnes det 313 017 aktive aksjeselskaper. Det betyr at 1,58 prosent av alle norske foretak går konkurs, sammenliknet med 1,46 prosent av foretakene i fjor.


Aksjeselskaper per fylke

  Fylke
2018
2017 Differanse %
Akershus 611
505 
21%
Aust-Agder 91 70
30%
Buskerud 314
233 
35%
Finnmark 64
61 
5%
Hedmark 142
138 
3%
Hordaland 611
505 
21%
Møre og Romsdal 226
183 
23%
Nordland 178
178
0%
Oppland 134
114
18%
Oslo 780
719
8%
Rogaland 424
394
8%
Sogn og Fjordane 61
53
15%
Telemark 171
152
13%
Troms 112
118
-5%
Trøndelag 341
368
-7%
Vest-Agder 191
172
11%
Vestfold 226
218
4%
Østfold 281
237 
19%
Ukjent fylke 1

0%
Totalt 4959 4419 12%


De 10 største aksjeselskap-konkursene i 2018


Foretak Omsetning (tkr)
  Poststed   Fylke
1. FUTURATECH AS
457 999
OSLO 
OSLO 
2. SMARTPANEL AS
457 754
GAMLE FREDRIKSTAD 
ØSTFOLD
3.
M3 ANLEGG AS
410 261
BODØ 
NORDLAND 
4.
K A AURSTAD AS
372 860
HOVEDBYGDA 
MØRE OG ROMSDAL
5.
SPACEWORLD SOUNDGARDEN AS
359 052
OSLO 
OSLO
6.
SIMEK AS
350 748
FLEKKEFJORD 
VEST-AGDER 
7. S-BYGG AS
308 689
HAGAN 
AKERSHUS 
8.
PM RETAIL AS
278 919
HØNEFOSS 
BUSKERUD 
9.
TIRAG AS
272 309
NESTTUN
HORDALAND
10.
ENKLERE LIV AS
248 401
FORNEBU 
AKERSHUS


For konkursstatistikk per 11. januar 2019, se bilag som inneholder:

  • Antall aksjeselskap-konkurser i 2016, 2017 og 2018, oppdelt per måned
  • De 10 største aksjeselskap-konkursene i 2018
  • Antall aksjeselskap-konkurser oppdelt per fylke


For mer informasjon:

Per Fjaerestad, daglig leder
Telefon: 977 89 589, e-post per.fjaerestad@creditsafe.no

Sandra Andersson, Marketing Manager
Telefon +46 70-030 36 37, e-post sandra.andersson@creditsafe.se


Emner


Creditsafe er verdens mest brukte kredittopplysningsbyrå. Vi leverer kreditt- og foretaksinformasjon og tilbyr en rekke tjenester for kredittsjekk av bedrifter og personer. Creditsafe har 18 internasjonale kontor i 12 land og over 90 000 kunder.

Kontakter

Camilla Emring

Camilla Emring

Pressekontakt PR Manager Norway +46 (0)761-38 11 42
Per Fjærestad

Per Fjærestad

Pressekontakt Country Manager 977 89 589

Verdens mest brukte leverandør av kredittopplysninger

Kredittsjekk på 365 millioner foretak i 160 land online. Creditsafe er et internasjonalt kredittopplysningsforetak grunnlagt i Norge i 1997, med 25 kontorer i 14 land og over 110 000 kunder. Med våre tjenester for kreditt- og risikovurdering unngår du tap på kreditt, og kan si ja til flere kunder. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og automatisere prosessene dine.