Gå videre til innhold
Antall selskaper med betalingsanmerkninger øker også i Q3

Pressemelding -

Antall selskaper med betalingsanmerkninger øker også i Q3

Andelen AS og ASA med betalingsanmerkninger er nå høyere enn på noe tidspunkt siden starten av 2020. For privatpersoner er kurven derimot nedadgående.

Antallet aksjeselskaper (AS og ASA) med betalingsanmerkninger fortsetter å stige. Ved årets første måling, i slutten av januar, var 50.382 selskaper registrert med betalingsanmerkninger – om lag 13,3% av alle landets AS og ASA.

I juni hadde antallet steget til 81.054, og ved første måling etter avsluttet tredje kvartal står 53.115 selskaper oppført med betalingsanmerkninger. Det tilsvarer om lag 13,7% av landets AS og ASA.

– Vi ser en jevn og stabil økning i antall aksjeselskaper med betalingsanmerkning, og for øvrige foretak generelt. Kurven følger i stor grad konkursstatistikken, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Flere negative saker pr. foretak

Også når det kommer til antall negative saker pr. foretak ser vi en økning sammenlignet med foregående kvartal.

Ved utgangen av juni hadde foretakene med betalingsanmerkninger i snitt 5,06 negative saker. I begynnelsen av oktober viser statistikkene at dette tallet har økt til 5,13 negative saker pr. foretak.

– Uansett hvilken vinkel vi angriper temaet fra ser vi en økning, i konkurser, i antall foretak med betalingsanmerkninger og antall anmerkninger pr. foretak. Dette samsvarer også godt med tilbakemeldinger vi får fra ulike marked og bransjer, om at flere selskaper nå sliter med økonomien, konkluderer Fjærestad.

Færre privatpersoner med betalingsanmerkninger

Blant privatpersoner peker pilene motsatt vei. Ved utgangen av september var 240.889 nordmenn registrert med aktive negative betalingsanmerkninger. Det er 1500 færre enn i juni, og betyr at andelen av personer med betalingsanmerkninger nå er på 5,2%.

Antallet anmerkninger i snitt pr. person ligger stabilt på 6,05.

– Det som er helt åpenbart, og noe overraskende, er at antall betalingsanmerkninger på privatpersoner jevnt over nedadgående. Hver gang vi henter ut tall er det færre nordmenn som har betalingsanmerkninger, både i antall og prosentvis, sier Fjærestad.

– Dette er interessant med tanke på de mange utfordringene vi ser at stadig flere står overfor. Mange har nå betydelig mindre å rutte med, samtidig som kostnadene øker, og vi ser at flere saker går til inkasso. Likevel ser det ut til at de fleste av disse sakene blir løst før de ender som betalingsanmerkninger, fortsetter han.

Fjærestad utelukker likevel ikke at vi kan se en økning over tid også når det kommer til betalingsanmerkninger, dersom den økonomiske utviklingen fortsetter i samme retning.

– Men enn så lenge ser det ikke ut til at økningen i inkassosaker påvirker tallene for betalingsanmerkninger blant privatpersoner, avslutter han.

Related links

Emner


Creditsafe er verdens mest anvendte kredittopplysningsforetak. Vi leverer kreditt- og foretaksinformasjon og tilbyr kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og unngå tap på kreditt.

Kontakter

Camilla Emring

Camilla Emring

Pressekontakt PR Manager Norway +46 (0)761-38 11 42
Per Fjærestad

Per Fjærestad

Pressekontakt Country Manager 977 89 589

Verdens mest brukte leverandør av kredittopplysninger

Kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land online. Creditsafe er et internasjonalt kredittopplysningsforetak grunnlagt i Norge i 1997, med 25 kontorer i 14 land og over 110 000 kunder. Med våre tjenester for kreditt- og risikovurdering unngår du tap på kreditt, og kan si ja til flere kunder. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og automatisere prosessene dine.