Gå videre til innhold
Credit Quarterly: Q1 bryter med konkurstrenden vi så gjennom hele 2023

Pressemelding -

Credit Quarterly: Q1 bryter med konkurstrenden vi så gjennom hele 2023

En kraftig nedgang i mars sørget for en positiv konkursutvikling totalt sett for årets første kvartal.

Last ned fullversjonen av Credit Quarterly Q1 2024

Etter et år med tidvis kraftig økning i antall konkurser ser trenden ut til å ha snudd – eller i det minste flatet ut – i første kvartal av 2024. I mars gikk 263 norske selskaper konkurs, en nedgang på hele 35% sammenlignet med samme måned i fjor.

Denne kraftige nedgangen påvirker også tallene for kvartalet i sin helhet. 957 konkurser i løpet av årets tre første måneder gir en nedgang på 12% sammenlignet med 1085 konkurser i samme periode i fjor.

– Det er viktig å merke seg at mars var en kortere måned i år, fordi påsken kom tidlig. Derfor gir nok ikke tallene et helt riktig bilde. Jeg tror likevel at nedgangen vi ser trumfer konkursene som ikke ble registrert grunnet påsken, og at vi i verste fall ville sett en flat kurve dersom mars var en normal måned, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Antall konkurser 2019 - 2024

Antall konkurser Q1 2019 - 2024

– Det verste er kanskje over

Som mange andre fryktet han at konkursutviklingen vi så i 2023 ville fortsette også i år, men nå tyder tallenes tale på at vi muligens står overfor et noe “snillere” konkursår enn ventet.

Denne utviklingen stemmer overens med det vi ser i vårt naboland Danmark, som så en tilsvarende nedgang i første kvartal. Der settes nedgangen i sammenheng med at støtteordningene fra koronatiden nå enten er tilbakebetalt eller misligholdt, og at konkursene vi ser nå derfor skyldes ordinære årsaker.

– Det er ennå for tidlig å si noe sikkert, men tendensen nå viser en svak nedgang. Konkurstallene er jevnt over høye, men vi ser ikke den samme økningen så langt. Det kan tyde på at vi tok den verste støyten i 2023, og at det verste kanskje er over, sier Fjærestad.

Samtidig påpeker han at vi i år sammenligner med et betydelig høyere konkursnivå enn hva vi har gjort tidligere år.

– Men alt peker nå mot at konsekvensene av pandemien, og de påfølgende krisene som har rammet oss, ikke ble så alvorlige som vi kanskje hadde trodd. Til tross for utfordringer og tøffe tider, spesielt innen bygg og anlegg, går norsk næringsliv alt i alt veldig bra.

Opptur for byggebransjen

Mars måned ble en opptur også for byggebransjen, som har slitt kraftig den siste tiden. 75 konkurser i mars tilsvarer en nedgang på 20%, sammenlignet med 94 konkurser i samme måned i fjor.

Det samme mønsteret repeteres også i de øvrige bransjene som til vanlig topper konkursstatistikkene:

Serveringsvirksomhet hadde en nedgang på 31%, med 27 konkurser mot 39 konkurser i mars i fjor, og 29 konkurser innen detaljhandelen tilsvarer en nedgang på 15% sammenlignet med fjorårets 34 konkurser.

Agentur- og engroshandel så også en nedgang på 7%, men her er det kun én enkelt konkurs som skiller.

Bransjer Q1 2023 vs. Q1 2024

Gartneri sto for månedens største konkurs

Til tross for nedgangen er det fremdeles byggebransjen som dominerer topplisten over månedens største konkurser, målt i kroner og øre.

Av de 15 største konkursene faller ni av dem under bransjekategoriene “Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet” og “Oppføring av bygninger”, med overvekt i sistnevnte kategori.

Den største konkursen i mars var Elstøen Gartneri i Buskerud. Jordbruksselskapet hadde om lag 100 ansatte, og står oppført med en omsetning på drøye 257 millioner i 2022.

Nummer to på listen var Agder Tunnelservice AS, med en omsetning på 229 millioner kroner i 2022, og 90 ansatte.

Nedgang i 11 av 15 fylker

Blant landets fylker viser statistikkene grønne tall nærmest over hele linjen. Kun tre av landets 15 fylker hadde en økning i konkurser i mars:

  • Åtte konkurser i Finnmark og fire i Troms gir en økning på 71% sammenlignet med syv konkurser i daværende Troms og Finnmark i mars i fjor.
  • 18 konkurser i Møre og Romsdal gir en økning på 50% sammenlignet med fjorårets 12 konkurser.
  • 16 konkurser i Agder er nøyaktig samme antall som i mars i fjor. I de øvrige 11 fylkene så vi en nedgang i mars.
  • Størst nedgang så vi i Nordland, med 10 konkurser mot fjorårets 24 (-58%), etterfulgt av Rogaland, med 19 konkurser mot fjorårets 41 (-54%), og Oslo, med 43 konkurser mot fjorårets 85 (-49%).

Related links

Emner

Kategorier


Creditsafe er verdens mest anvendte kredittopplysningsforetak. Vi leverer kreditt- og foretaksinformasjon og tilbyr kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og unngå tap på kreditt.

Kontakter

Camilla Emring

Camilla Emring

Pressekontakt PR Manager Norway +46 (0)761-38 11 42
Per Fjærestad

Per Fjærestad

Pressekontakt Country Manager 977 89 589

Verdens mest brukte leverandør av kredittopplysninger

Kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land online. Creditsafe er et internasjonalt kredittopplysningsforetak grunnlagt i Norge i 1997, med 25 kontorer i 14 land og over 110 000 kunder. Med våre tjenester for kreditt- og risikovurdering unngår du tap på kreditt, og kan si ja til flere kunder. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og automatisere prosessene dine.