Gå videre til innhold
Credit Quarterly Q4 2023: Konkurstoget har forlatt stasjonen

Pressemelding -

Credit Quarterly Q4 2023: Konkurstoget har forlatt stasjonen

Til tross for bedre økonomiske utsikter, forventer Per Fjærestad i Creditsafe at konkursutviklingen vi så i fjor vil fortsette også i 2024.

299 norske selskaper gikk konkurs i desember. Det tilsvarer en økning på 17% sammenlignet med 256 konkurser i samme måned i 2022, og er det høyeste konkurstallet i desember de siste fem årene.

Totalt ble det registrert 975 konkurser i fjorårets fjerde kvartal. Det gir en økning på 18% sammenlignet med 827 konkurser i samme periode i 2022.

Til tross for en markant og konsekvent økning i antall konkurser gjennom hele året, peker fremdeles januar, februar og mars seg ut som de store konkursmånedene i 2023. I løpet av første kvartal steg konkurstallene med hele 46%, og bidro sterkt til at året endte med at totalt 3714 norske selskaper gikk konkurs.

Det gir en økning på 25% sammenlignet med 2022, og plasserer året i sin helhet på et konkursnivå like under nivåene vi så i 2019.

– Desember var nok en måned med en markant oppgang i konkurser, og ga oss en avslutning på året som sender et dårlig signal når vi nå beveger oss inn i 2024, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Antall konkurser Q4 2019 - 2023Antall konkurser 2019 - 2023

Forventer nok et tøft år konkursmessig

2023 ble et år preget av vedvarende lavkonjunktur, kombinert med høye renter, prisøkninger, inflasjon og en tilsynelatende endeløs rekke med økonomiske hindre.

– Dette har virkelig gitt næringslivet en tøff utfordring, og vi ser at enkelte bransjer blir rammet hardere enn andre. Likevel vil jeg si at konkurstallene er helt i tråd med det vi hadde ventet oss, med en konsekvent økning gjennom hele året, sier Fjærestad.

Han tror denne økningen vil fortsette også i 2024, til tross for at rentetoppen ser ut til å være nådd, og inflasjonen, ifølge SSB, Norges Bank og regjeringen, er på vei ned.

– Med optimistiske øyne ser vi en lysning i økonomien i 2024, men vi har sett flere ganger de siste årene at hendelser vi ikke har tatt høyde for kan inntreffe. Samtidig har konkurstoget nå gått, og det blir vanskelig å stoppe med det første. Konkursmessig vil nok 2024 bli nok et tøft år for næringslivet, med mindre noe uforutsett positivt skulle skje, mener han.

Bygg og anlegg hardest rammet

Den sektoren som ble rammet hardest av konkurser i 2023 var bygg og anlegg. Totalt 981 konkurser i bransjene “Oppføring av bygg” og “Spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet", gir en økning på 28,5%, sammenlignet med 763 konkurser i 2022.

– Bygg og anlegg har alltid vært en av de største konkursbransjene. I fjor var det ikke bare bransjen med flest konkurser, men også der vi så den mest markante økningen, påpeker Fjærestad.

Konkursene i bygg og anlegg rammer ikke bare små selskaper. Gjennom året har vi sett at flere store entreprenører har måttet opphøre driften, som følge av rentehevinger, økonomisk usikkerhet og en kraftig brems i bestilling og igangsettelse av byggeprosjekter.

De to største konkursene i fjerde kvartal, sett i kroner og øre, var byggentreprenørene Straye Trebygg i Fredrikstad og Kivijervi Entreprenør i Alta. De to selskapene rapporterte en omsetning på henholdsvis 256 og 239 millioner kroner i 2022.

To nye bransjer på topp 10-listen

I fjorårets konkurstall kan vi også tydelig se at utfordringene i byggebransjen også har forplantet seg i tilknyttede bransjer. I fjerde kvartal klatret både “Landtransport og rørtransport” og “Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet” inn på topp 10-listen over bransjene med flest konkurser.

Foruten bygg og anlegg var det også i 2023 forbrukeravhengige bransjer, som serveringsvirksomhet og detaljhandel, som drev konkurstallene oppover.

Totalt fikk 459 serveringsvirksomheter kroken på døra i løpet av året. Det samme gjorde 433 bedrifter innen detaljhandelen. Ikke overraskende var byggevarehandelen blant segmentene som slet mest.

Størst konkursøkning i Nordland

Ingen av landets fylker greide å unngå konkursøkning i året som gikk. Nærmest var Innlandet, med 189 konkurser og en økning på kun 3%, etterfulgt av Vestland, med 365 konkurser og en økning på 7%.

I motsatt ende av skalaen finner vi fylkene Nordland (+43%), Trøndelag (+41%), Møre og Romsdal (+36%) og Oslo (+35%).

Med sine 708 konkurser var Oslo også fylket med nest flest konkurser i 2023, kun slått av Viken med 893 (+28%). Færrest konkurser fikk vi i Troms og Finnmark, med 129 (+16%).

Last ned Credit Quarterly Q4 2023

Related links

Emner

Kategorier


Creditsafe er verdens mest anvendte kredittopplysningsforetak. Vi leverer kreditt- og foretaksinformasjon og tilbyr kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og unngå tap på kreditt.

Kontakter

Camilla Emring

Camilla Emring

Pressekontakt PR Manager Norway +46 (0)761-38 11 42
Per Fjærestad

Per Fjærestad

Pressekontakt Country Manager 977 89 589

Verdens mest brukte leverandør av kredittopplysninger

Kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land online. Creditsafe er et internasjonalt kredittopplysningsforetak grunnlagt i Norge i 1997, med 25 kontorer i 14 land og over 110 000 kunder. Med våre tjenester for kreditt- og risikovurdering unngår du tap på kreditt, og kan si ja til flere kunder. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og automatisere prosessene dine.