Gå videre til innhold
Konkurstallene rett til værs – 76% økning i april

Pressemelding -

Konkurstallene rett til værs – 76% økning i april

Etter en oppløftende utvikling i første kvartal var det bråstopp for den positive konkurstrenden i årets fjerde måned.

395 norske selskaper gikk konkurs i april. Det gir en kraftig økning på hele 76% sammenlignet med 225 konkurser samme måned i fjor, og markerer et brutalt brudd med den positive trenden vi har sett så langt i år.

– Nedgangen vi så i første kvartal, og da særlig i mars, blir nå korrigert med en kraftig økning i april. Ser vi derimot på året så langt i sin helhet har vi en relativt flat kurve, med kun en svak økning, poengterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Totalt har 1352 selskaper gått konkurs gjennom årets første fire måneder. I fjor måtte 1309 selskaper takke for seg i samme periode. Det gir en liten økning på 3%, til tross for den voldsomme økningen i april.

Påsken trolig utslagsgivende

Både den betydelige nedgangen på 35% i mars og økningen på 76% i april kan til dels forklares med at påsken kom tidlig i år, og dermed falt den siste uken i mars.

– Fordi mars måned ble en uke kortere enn den pleier, ble det naturlig nok også registrert færre konkurser. Dette ble så innhentet igjen i april, som i år hadde en uke "ekstra" sammenlignet med tidligere år, forklarer Fjærestad.

Han bekymrer seg ikke nevneverdig over den bratte utviklingskurven i april, og presiserer at den generelle utviklingen vi ser stemmer godt overens med det generelle bildet i norsk økonomi.

– Økonomer sier nå at ting ser bedre ut enn fryktet, og bedriftene virker ikke å være like bekymret lenger. Det konkursnivået vi ligger på nå vil trolig være den nye normalen, og jeg tror ikke vi vil få de helt store økningene eller nedgangene hvis vi ser i litt lengre linjer enn kun på månedsbasis.

Blodrøde tall i konkursbransjene

Etter å ha sett grønne tall i mars er nå samtlige av de tradisjonelle konkursbransjene tilbake på minussiden, med relativt kraftig økning over hele linjen.

41 konkurser innen serveringsvirksomhet gir en økning på 58% sammenlignet med fjorårets 26, og i detaljhandelen gir 47 konkurser en økning på 62% sammenlignet med 29 konkurser i april i fjor.

Også for bygg og anleggsbransjen ble april en nedslående måned. 49 konkurser innen oppføring av bygninger tilsvarer en økning på 63%, og 52 konkurser innen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet gir en økning på hele 86%.

Verst ut kom likevel agentur- og engroshandel, den minste av de fem konkursbransjene. 20 konkurser i april gir en enorm økning på hele 122% sammenlignet med ni konkurser i april i fjor.

Flere betydelige konkurser

Det er også innen agentur- og engroshandel at vi finner månedens desidert største konkurs: Agder Anleggsenter AS, en del av Agder Gruppen, som fikk mye medieoppmerksomhet mot slutten av måneden.

Agder Anleggsenter hadde en omsetning på rett i underkant av 700 millioner kroner i 2022, og 124 ansatte blir påvirket av konkursen.

Nummer to på listen er det Sandnes-baserte selskapet Stavanger 2024 Group AS, med en omsetning på 315 millioner i 2022, etterfulgt av Agder Rental AS som hadde en omsetning på 304 millioner samme år.

Konkurseksplosjon: 500% økning i Nordland

På fylkesbasis ser vi en forholdsvis jevn fordeling av konkursene. Unntaket er Nordland fylke, som skiller seg klart ut i negativ forstand. 24 konkurser i april gir en økning på massive 500% sammenlignet med kun fire konkurser i samme måned i fjor.

De to fylkene som tidligere utgjorde Troms og Finnmark (+171%), Innlandet (+163%) og Vestland (+117%) så også en betydelig økning i konkurser i april.

Vestfold og Telemark er de eneste fylkene med grønne tall i årets fjerde måned. Syv konkurser i førstnevnte og 11 i sistnevnte gir en samlet nedgang på 14% sammenlignet med fjorårets 21 konkurser, i det som da var ett fylke.

Emner


Creditsafe er verdens mest anvendte kredittopplysningsforetak. Vi leverer kreditt- og foretaksinformasjon og tilbyr kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og unngå tap på kreditt.

Kontakter

Camilla Emring

Camilla Emring

Pressekontakt PR Manager Norway +46 (0)761-38 11 42
Per Fjærestad

Per Fjærestad

Pressekontakt Country Manager 977 89 589

Verdens mest brukte leverandør av kredittopplysninger

Kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land online. Creditsafe er et internasjonalt kredittopplysningsforetak grunnlagt i Norge i 1997, med 25 kontorer i 14 land og over 110 000 kunder. Med våre tjenester for kreditt- og risikovurdering unngår du tap på kreditt, og kan si ja til flere kunder. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og automatisere prosessene dine.