Gå videre til innhold
– Nå er de mørke skyene rett over oss

Pressemelding -

– Nå er de mørke skyene rett over oss

En kraftig økning i august gjør at vi nå er tilbake på de samme konkursnivåene som før pandemien. Detaljhandelen ble særlig hardt rammet i årets siste sommermåned.

278 norske aksjeselskaper gikk konkurs i august, Det er en økning på 32% sammenlignet med fjoråret, med 210 konkurser, og er på nivå med tallene vi så i rekordåret 2019.

– Denne utviklingen er som forventet, basert på den økonomiske situasjonen og tilbakemeldingene vi får fra næringslivet. Denne økningen i konkurser er noe vi lenge har sagt vil komme, og nå stemmer kartet med terrenget vi ser rundt oss, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Ettervirkninger av energikrisen, inflasjon, økte renter og svak krone er alle faktorer i et økonomisk bilde som tilsier at vi vil se stadig større mislighold og et økt antall konkurs.

– Vi ser ikke lenger mørke skyer i horisonten. Nå er de rett over oss, konstaterer Fjærestad.

Dobbelt så mange konkurser innen detaljhandel

Særlig én bransje skiller seg markant ut i konkursstatistikkene for august. Hele 40 aktører innen detaljhandel gikk konkurs i løpet av årets siste sommermåned. Det tilsvarer en økning på hele 111% – mer enn en dobling – sammenlignet med 19 konkurser i august i fjor.

– Det er vanskelig å si konkret hvorfor det kommer en så kraftig konkursøkning i detaljhandelen nå, men det er helt klart noe vi vil følge med på i tiden fremover, sier Fjærestad.

Også innen serveringsbransjen var det en markant økning i konkurser i august. 36 selskaper måtte melde oppbud – en økning på 33% sammenlignet med fjorårets 27.

Innen agentur- og engroshandel ser vi derimot en motsatt utvikling, med kun åtte konkurser og en nedgang på 38%.

De største konkursene kommer innen industrien

Dersom man ser nærmere på månedens største konkurser i kroner og øre, er det nok en gang industri og tilknyttede bransjer som rammes hardest. Bygg og anlegg, transportselskaper og produksjonsbedrifter dominerer topplisten, og vi ser nå en tydelig negativ konkurstrend innen disse bransjene.

– Det er en ball som har begynt å rulle, og det ser ut til at den kan bli vanskelig å stoppe. Det skyldes i stor grad at store konkurser i disse bransjene har betydelige ringvirkninger på tilknyttede bransjer, og påvirker hele sektoren, påpeker Fjærestad.

Konkursflom i Innlandet

På fylkesbasis er det kun Vestlandet som hadde en positiv utvikling i august, med en konkursnedgang på 15% sammenlignet med fjoråret. Samtlige av de ti øvrige fylkene så en moderat til kraftig økning i antall konkurser.

Verst ut kommer Innlandet fylke. 24 konkurser i august tilsvarer en økning på hele 167% sammenlignet med fjorårets ni konkurser. En lignende utvikling ser vi også i Trøndelag, med 26 konkurser mot fjorårets 12 (+117%), og i Vestfold og Telemark, med 28 konkurser mot fjorårets 14 (+100%).

Det var en kraftig konkursøkning også i Nordland (+75%) og Agder (+50%), mens landets øvrige fylker alle så en moderat økning på mellom syv og 18 prosent.

Related links

Emner

Kategorier


Creditsafe er verdens mest anvendte kredittopplysningsforetak. Vi leverer kreditt- og foretaksinformasjon og tilbyr kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og unngå tap på kreditt.

Kontakter

Camilla Emring

Camilla Emring

Pressekontakt PR Manager Norway +46 (0)761-38 11 42
Per Fjærestad

Per Fjærestad

Pressekontakt Country Manager 977 89 589

Verdens mest brukte leverandør av kredittopplysninger

Kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land online. Creditsafe er et internasjonalt kredittopplysningsforetak grunnlagt i Norge i 1997, med 25 kontorer i 14 land og over 110 000 kunder. Med våre tjenester for kreditt- og risikovurdering unngår du tap på kreditt, og kan si ja til flere kunder. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og automatisere prosessene dine.