Gå videre til innhold
Nå rammes tilknyttede bransjer av konkursbølgen i bygg og anlegg

Pressemelding -

Nå rammes tilknyttede bransjer av konkursbølgen i bygg og anlegg

Oktober ble nok en måned med kraftig konkursøkning for norske aksjeselskaper. Blant månedens største konkurser finner vi blant annet bemanningsselskaper og arkitektbyråer – som nå rammes av en bekymringsfull konkursutvikling innen bygg- og anleggsbransjen.

372 norske selskaper gikk konkurs i oktober. Det tilsvarer en økning på 29% sammenlignet med samme måned i fjor, med 289 konkurser, og fortsetter trenden med konkurstall som ligger tett opp mot nivået vi så i 2019.

– Vi ser fremdeles en kraftig økning i konkurser, slik vi har sett i foregående måneder. Ikke uventet er det spesielt innen bygg og anlegg, samt i detaljhandelen, at vi ser den største økningen, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet og oppføring av bygninger, de to hovedkategoriene innen bygg og anlegg, så en konkursøkning på henholdsvis 48% og 43%, altså betydelig høyere enn den generelle økningen. For detaljhandelene viser tallene en økning på 37%.

I serveringsbransjen ser vi også en markant økning på 24%, med 46 konkurser mot 37 i samme periode i fjor. For agentur- og engroshandel, en annen typisk konkursbransje, peker pilene derimot nedover i oktober. 15 konkurser gir en nedgang på hele 38% sammenlignet med fjorårets 24 konkurser.

– Det gjenstår å se om Black Friday og julehandelen kan gi en positiv opptur for detaljhandelen mot slutten av året, og om julebordsesongen kan gjøre det samme for serveringsbransjen. Konjunkturen innen bygg og anlegg vil nok dessverre ta lang tid å snu, tilføyer Fjærestad.

Begynner å se ringvirkninger

Bygg- og anleggsbransjen har slitt i lang tid, og nå begynner vi å se tydelige ringvirkninger inn i tilknyttede bransjer. Blant månedens mest markante konkurser finner vi bemanningsbyråene Match Bemanning Norge og Fleksi Bemanning, som begge holder til på Vestlandet.

Et annet fellestrekk er at begge selskaper spesialiserer seg på arbeidskraft til bygg og anleggsbransjen. Konkursene påvirker i overkant av 150 ansatte.

– Selv om mange av konkursene fremdeles kommer innen industri, transport og logistikk, og bygg og anlegg, ser vi nå at stadig flere arkitektfirmaer og selskaper som tilbyr tekniske konsulenttjenester dukker opp i statistikkene, påpeker Fjærestad.

– I likhet med bemanning og arbeidskraft er dette bransjer med en klar tilknytning til bygg og anlegg, og det er tydelig at problemene i denne sektoren nå begynner å forplante seg ut i andre bransjer, sier Fjærestad.

Dramatisk konkursras i Møre og Romsdal

På fylkesbasis er det særlig ett fylke som skiller seg negativt ut: 17 konkurser i Møre og Romsdal i oktober gir en økning på massive 325%, sammenlignet med kun fire konkurser i samme måned i fjor.

Blant selskapene som gikk konkurs finner vi blant annet Flematec Industriservice og Fjordtrade AS, som begge tilbyr utleie av personell til industri og bygg og anlegg som en del av deres tjenester

Flematec Industriservice var også den største konkursen i fylket, med en rapportert omsetning på 56 millioner kroner i 2022, og 60 ansatte.

Samtlige av landets øvrige fylker hadde en økning i antall konkurser i oktober. Foruten Møre og Romsdal var det fylkene Agder, med 22 konkurser mot fjorårets 12 (+83%), og Troms og Finnmark, med 14 konkurser mor fjorårets åtte (+75%), som kom dårligst ut.

Related links

Emner

Kategorier


Creditsafe er verdens mest anvendte kredittopplysningsforetak. Vi leverer kreditt- og foretaksinformasjon og tilbyr kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og unngå tap på kreditt.

Kontakter

Camilla Emring

Camilla Emring

Pressekontakt PR Manager Norway +46 (0)761-38 11 42
Per Fjærestad

Per Fjærestad

Pressekontakt Country Manager 977 89 589

Verdens mest brukte leverandør av kredittopplysninger

Kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land online. Creditsafe er et internasjonalt kredittopplysningsforetak grunnlagt i Norge i 1997, med 25 kontorer i 14 land og over 110 000 kunder. Med våre tjenester for kreditt- og risikovurdering unngår du tap på kreditt, og kan si ja til flere kunder. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og automatisere prosessene dine.