Gå videre til innhold
Slik slår konkursbølgen over Skandinavia

Pressemelding -

Slik slår konkursbølgen over Skandinavia

Det var en betydelig økning i antallet konkurser i hele Skandinavia i løpet av 2023. Sverige opplevde den tøffeste utviklingen med en økning på 31 prosent, etterfulgt av Norge med 25 prosent og Danmark med 8 prosent. Dette gir en tydelig indikasjon på utfordringene næringslivet står overfor.


Overlevelsesgrad Sverige Norge Danmark
Konkurser 8 243 3 714 6 234
% økning av konkurser 31% 25% 8%
Antall selskaper 762 000 469 048 441 469
% andel i konkurs 1.08% 0.79% 1.41%

Inkludert svenske aksjeselskaper, norske aksjeselskap og danske anpartsselskab og aktieselskab. For mer informasjon i hvert land, vennligst kontakt oss.

Fra lave konkursnivåer under pandemien - til kraftige økninger

I hele Skandinavia var konkursrisikoen ekstremt lav i løpet av pandemiårene, spesielt i 2021 da både Sverige og Norge viste det laveste antallet de siste fem årene. Mange selskaper overlevde takket være statlig støtte. Konkursøkningen begynte deretter i Danmark allerede tidlig våren 2022, mens Sverige og Norges økning slo til med full styrke først i 2023.

Den prosentvise økningen i Danmark er dermed ikke like kraftig det siste året. I Norge var konkursene i 2023 på nivå med før pandemien, mens både Sverige og Danmark ligger langt over. Både i Sverige og Norge økte konkursene jevnt gjennom alle månedene i fjor. En trend som ser ut til å vedvare i 2024.

- Det er en dystert utvikling å se så mange konkurser i hele Skandinavia. Landene har en lignende stigende trend, og de dårligere økonomiske tidene med inflasjon, økte rentekostnader og tilbakeholdne husholdninger har rammet hardt i alle tre land. Vår vurdering er at høye konkurstall vil prege mesteparten av 2024, sier Henrik Jacobsson, administrerende direktør for Creditsafe Sverige.

Morten Kofoed-Larsen, Country Manager i Creditsafe Danmark, konstaterer;
- Det er bemerkelsesverdig å se at antallet konkurser i Danmark for 2023 har nådd det høyeste antallet konkurser siden 2010 og overskredet 1000 konkurser på en måned for første gang noensinne. Denne utviklingen reflekterer en utfordrende økonomisk tid, der selskaper står overfor unike utfordringer og behov for tilpassede strategier for å sikre deres fremtidige suksess.


Bygg, detaljhandel og restaurantbransjen hardt rammet

En felles trend i Skandinavia er betydelige økninger i konkurser innen bygg- og anleggssektoren, detaljhandelen og restaurantbransjen. Innen bygg merker Sverige en økning på 38 prosent, Norge nesten 29 prosent og Danmark en økning på 10 prosent. Ettersom konkursene i Danmark begynte å øke allerede i 2022, er den prosentvise økningen ikke like kraftig sammenlignet med Sverige og Norge. Økningen i 2023 sammenlignet med 2022 er som følger:

Bransje Sverige Norge Danmark
Restaurant 23% 43% 9%
Detaljhandel 30% 42% 7%
Byggnadsbransje 38% 29% 10%

- Bygg- og anleggssektoren har alltid vært en av de største konkursbransjene. I fjor var det ikke bare bransjen med flest konkurser, men også der vi så den mest markante økningen, og det rammer ikke bare små selskaper. Gjennom året har vi sett at flere store entreprenører har måttet avslutte driften, som følge av renteøkninger, økonomisk usikkerhet og en kraftig nedgang i bestillinger og igangsetting av byggeprosjekter, sier Per Fjærestad, Country Manager, Creditsafe Norge.

Konkurser i forhold til antall selskaper - størst risiko i Danmark

Samtidig som konkursene øker i alle tre landene, har Danmark den høyeste andelen konkurser i forhold til antallet aktive selskaper i landet - og dermed høyest konkursrisiko. I Danmark gikk totalt 1,41 prosent av alle danske aksjeselskaper konkurs, sammenlignet med 1,08 prosent av svenske aksjeselskaper og bare 0,79 prosent av norske aksjeselskaper.

Overlevelsesgrad Sverige Norge Danmark
% andel i konkurs 1.08% 0.79% 1.41%

Vedlagt materiale

Skandinavien

Emner

Kategorier


Creditsafe er verdens mest anvendte kredittopplysningsforetak. Vi leverer kreditt- og foretaksinformasjon og tilbyr kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og unngå tap på kreditt.

Kontakter

Camilla Emring

Camilla Emring

Pressekontakt PR Manager Norway +46 (0)761-38 11 42
Per Fjærestad

Per Fjærestad

Pressekontakt Country Manager 977 89 589

Verdens mest brukte leverandør av kredittopplysninger

Kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land online. Creditsafe er et internasjonalt kredittopplysningsforetak grunnlagt i Norge i 1997, med 25 kontorer i 14 land og over 110 000 kunder. Med våre tjenester for kreditt- og risikovurdering unngår du tap på kreditt, og kan si ja til flere kunder. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og automatisere prosessene dine.