Gå videre til innhold
Varsellampene lyser i detaljhandelen

Pressemelding -

Varsellampene lyser i detaljhandelen

Mens utvikling har bremset noe opp i konkursbransjene servering og bygg og anlegg, fortsetter antallet konkurser i detaljhandelen å øke betydelig.


342 norske aksjeselskaper gikk konkurs i januar. Det er en svak nedgang på 3% fra fjorårets 352 konkurser, men den gang så vi til gjengjeld en kraftig økning fra året før.

– I januar i fjor så vi en formidabel økning på hele 64% fra året før, og vi var spente på om det samme ville skje i år. Fasiten for årets første måned viser at vi ikke har fått en videre generell økning, men at det fremdeles er et stort antall konkurser innen enkelte bransjer, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

I fjor markerte januar starten på et krevende år, preget av et betydelig høyere konkursnivå enn årene før. Dersom utviklingen fortsetter å følge de samme linjene i år, tyder mye på at også 2024 blir et år med mange konkurser.

Ingen reprise av fjorårets konkurseksplosjon

Det var særlig i serveringsbransjen at konkurstallene eksploderte i løpet av fjorårets første måned, med en økning på hele 346% sammenlignet med tall fra 2022. Det var derfor knyttet stor spenning til hvorvidt vi ville se en lignende økning år, men heldigvis for bransjen så vi i stedet en nedgang på 42%, med 32 konkurser mot fjorårets 55.

– Dette tallet er riktignok betydelig høyere enn for to år siden, men gir likevel håp om en mer stabil utvikling for serveringsbransjen i 2024, kommenterer Fjærestad.

Også innen bygg og anlegg ser den urovekkende utviklingen ut til å ha bremset noe opp i januar. 41 konkurser innen bransjekoden “Oppføring av bygninger” gir kun en økning på 8%, sammenlignet med samme måned i fjor, og 41 konkurser innen “Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet” gir en nedgang på 15%.

Dermed ser det ut til at konkursutviklingen i byggebransjen er i ferd med å stabilisere seg, dog på et relativt høyt nivå.

Konkursveksten i detaljhandelen fortsetter

I likhet med serveringsbransjen og bygg og anlegg, var også detaljhandelen en sterk bidragsyter til den kraftige konkursøkningen ved inngangen til fjoråret, med en økning på 144% fra januar 2022. Og mens de øvrige nevnte bransjene har fått en mildere start på 2024, fortsetter den negative trenden for detaljhandelen.

65 konkurser i januar gir en økning på hele 51%, sammenlignet med 43 konkurser i samme periode i fjor.

– I vår kvartalsrapport for Q4 poengterte Jarle Hammerstad i Virke at det særlig er byggevare- og kapitalvarehandelen som sliter, og dette underbygges av konkursene vi så nå i januar, sier Fjærestad.

Han sender nå et varsku om at vi bør følge nøye med på utviklingen innen detaljhandelen de kommende månedene.

– Vi ser at det er stadig flere selskaper innen detaljhandelen på listen over de største konkursene i en gitt måned. Altså er det ikke kun små som går konkurs, men også store og etablerte aktører med mange ansatte og høy omsetning, påpeker Fjærestad.

Også agentur- og engroshandel så en kraftig økning i januar. 20 konkurser i bransjen er dobbelt så mange som samme måned i fjor.

Dobling i konkurser i tre fylker

På fylkesbasis hadde flere av landets nå 15 fylker lavere konkurstall enn i januar i fjor. Unntakene var Innlandet, Nordland, Vestfold, Telemark og de tre fylkene som tidligere utgjorde Viken.

Akershus, Buskerud og Østfold hadde totalt 82 konkurser i januar, en marginal økning på 1,2%, sammenlignet med 81 konkurser i Viken i fjor. Nordland hadde på sin side en økning på 50%, med 12 konkurser mot fjorårets åtte.

Ti konkurser i Telemark gir en økning på 100% sammenlignet med januar i fjor, og 29 konkurser i Innlandet gir en økning på 107%.

Størst økning så vi likevel i Vestfold: 33 konkurser tilsvarer en økning på 120% fra fjorårets 15 konkurser.

I de øvrige fylkene var det altså grønne tall i januar, og best ut kom Rogaland med en nedgang på 50%.

Emner


Creditsafe er verdens mest anvendte kredittopplysningsforetak. Vi leverer kreditt- og foretaksinformasjon og tilbyr kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og unngå tap på kreditt.

Kontakter

Camilla Emring

Camilla Emring

Pressekontakt PR Manager Norway +46 (0)761-38 11 42
Per Fjærestad

Per Fjærestad

Pressekontakt Country Manager 977 89 589

Verdens mest brukte leverandør av kredittopplysninger

Kredittsjekk på 430 millioner foretak i 200 land online. Creditsafe er et internasjonalt kredittopplysningsforetak grunnlagt i Norge i 1997, med 25 kontorer i 14 land og over 110 000 kunder. Med våre tjenester for kreditt- og risikovurdering unngår du tap på kreditt, og kan si ja til flere kunder. Våre løsninger hjelper deg til å ta smartere beslutninger og automatisere prosessene dine.