Gå videre til innhold
Emil Johnsen står nok ein gong på scenen åleine med tekst av Édouard Louis. Foto: Fredrik Arff.
Emil Johnsen står nok ein gong på scenen åleine med tekst av Édouard Louis. Foto: Fredrik Arff.

Pressemelding -

Édouard Louis´ forsvarsskrift for faren blir teater

Edouard Louis´ far er ikkje død enno. Men på mange vis er han det. Helsa er øydelagd, likevel må han jobbe. I Kven drap far min klandrar Louis styresmaktene for å vere mordarar gjennom politikken dei fører.

KVEN DRAP FAR MIN
AV ÉDOUARD LOUIS
NOREGSPREMIERE LAURDAG 16. NOVEMBER KL. 18.30
SCENE 3

I 2015 stod Emil Johnsen på klubbscenen på utestaden Jæger i Oslo og framførte Louis´ debutbok Farvel til Eddy Belleguele om kvifor han forlot den han hadde vore fram til da. Fire år seinare går regissør Kjersti Horn og skodespelar Johnsen laus på den tredje boka av Louis på Det Norske Teatret. Der Farvel til Eddy Belleguele blei skulda for å sparke nedover, mellom anna på faren, er Kven drap far min eit forsvarsskrift for den same faren og eit velretta knytneveslag oppover.

Les meir: For Édouard Louis er all litteratur politisk.

POLITIKKEN ENDRAR ALT FOR DEI SOM HAR LITE
Louis klandrar styresmaktene for å endre politikken slik at dei som før hadde rett på uføretrygd no må jobbe. Han skuldar dei for å ta ifrå han medisiner han sårt treng. Han skuldar dei for å ikkje ville høyre om dei som lever på botnen av samfunnet. Og han ser og forstår harmen dette skapar hos dei det gjeld. Dei som alt har det dei treng, merker lite til dei skiftande politiske vindane. Men for dei som lever frå hand til munn betyr det alt.

GIR STEMME TIL DEI TAUSE
Med Kven drap far min har Édouard Louis skrive forsvarstalen for arbeidarklassen, personifisert gjennom faren. I korte glimt frå oppveksten undersøker Louis skam, kjærleik og identitet. Det er Louis som gir si stemme til mannen som er dømt til ein for tidleg død av eit samfunn og ein politikk som ser på botnlinja, men ikkje menneska som lever der.

Les meir: - Eg likar ikkje å bli for teoretisk i førebuingane, det drep kreativiteten, seier regissør Kjersti Horn.

EmnerDet Norske Teatret er Noregs største teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Teateret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar, og over 250.000 publikummarar årleg.

Kontakter

Ida Michaelsen

Ida Michaelsen

Pressekontakt Informasjonssjef 414 45 345
Åsne Dahl Torp

Åsne Dahl Torp

Pressekontakt Informasjonskonsulent 986 23 573

Relatert innhold

Refleksjon, oppleving og underhaldning

Det Norske Teatret har sidan starten i 1913 vakse fram som ein av dei viktigaste og mest særeigne teaterorganisasjonar i Norden. Vi har som mål å vere eit teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Med nynorsk som scenespråk og ei medviten haldning til samfunnet rundt oss, skapar vi nye uttrykk og når eit stort publikum. Det Norske Teatret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar i sentrum i tillegg til ein scene på Rommen Kulturhus i Groruddalen. Teateret har over 220.000 publikummarar årleg.

Det Norske Teatret
Kristian IVs gate 8
0164 Oslo
Norge