Gå videre til innhold
Kva om livet er meiningslaust?

Pressemelding -

Kva om livet er meiningslaust?

Du lever, du døyr, og du døyr ulykkeleg. Det er innsikta som plutseleg slår ned i keisaren Caligula. Og løysinga på dette er like enkel som ho er brutal: Den vilkårlege døden.

CALIGULA
av Albert Camus
PREMIERE LAURDAG 24. FEBRUAR KL. 18.00
HOVUDSCENEN

Ifølge Caligula, lever vi alle usanne liv, dersom vi trur at liva våre har meining. Berre om vi innser dette, kan vi bli frie. Og da vil kva som er godt og kva som er vondt bli snudd opp-ned.

Den romerske keisaren begynner sitt korstog for å få menneska til å forstå at liva deira er meiningslause. Viss det passar for Caligula, er du daud. Lar du ikkje Caligula låne kona di, er du daud. Og når du døyr, arvar staten alle pengane dine. Medan hungersnauden herjar (Caligula stenger kornlagera for folket), tener horehusa for lite pengar. Caligula si løysing: Premie for den som brukar det mest. Og vågar du å seie han imot - lever du farleg.
Å regjere er å stele, ifølge Caligula. Og han vel å gjere det heilt ope.

Han meiner sjølv at han er ein god keisar. Han gjer alt i sanning, og han har spart landet for tre krigar. Kva er vel nokre vilkårlige avrettingar mot heile generasjonar av unge menn som døyr ved fronten?
Caligula er ekstrem, ein fundamentalistisk eksistensialist, kanskje. Galen, meiner dei rundt han, som ikkje gjer motstand likevel. Og kanskje verkar noko av dette litt kjent for oss i dag også?

- Joda, denne figuren er slett ikkje gått ut på dato. Eg trur i desse tider at det er frigjerande å kunne le av slik galskap, seier Karl-Vidar Lende, som spelar rolla som keisar Caligula.
Les heile intervjuet her.

Brutale leiarar i samtida

Den franske absurdistiske forfattaren og filosofen Albert Camus byrja å skrive Caligula i 1938, i ei politisk uroleg tid da brutale regime despotiske leiarar reiste seg over heile Europa. Teaterstykket blei ikkje ferdig før 1944, og hadde av naturlege årsakar ikkje premiere før etter krigens slutt, i 1945. I dag har stykket fått fornya aktualitet gjennom tida vi lever i, der vi igjen ser at trua på demokratia forvitrar, politikarforakta aukar, sterke leiarar utøver makt og går til krig.

-Eg forstår Netanyahu betre, eg forstår Putin betre, eg forstår Trump betre og eg forstår menneska rundt dei betre. Kimen til forståinga av desse menneska ligg i dette dramaet, seier regissør for Caligula, Peer Perez Øian.
Les heile intervjuet med regissøren.

Han synest samtidig det er vanskeleg å bli klok på korleis folk bør agere for å gjere motstand mot det dei meiner er urett.
- Korleis skal vi få trua tilbake på demokratiet i ei verd der leiarane ikkje fortener tilliten vår? undrar regissøren.

  Related links

  Emner

  Kategorier  Det Norske Teatret er Noregs største teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Teateret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar, og over 250.000 publikummarar årleg.

  Kontakter

  Ida Michaelsen

  Ida Michaelsen

  Pressekontakt Informasjonssjef 414 45 345
  Åsne Dahl Torp

  Åsne Dahl Torp

  Pressekontakt Informasjonskonsulent 986 23 573

  Refleksjon, oppleving og underhaldning

  Det Norske Teatret har sidan starten i 1913 vakse fram som ein av dei viktigaste og mest særeigne teaterorganisasjonar i Norden. Vi har som mål å vere eit teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Med nynorsk som scenespråk og ei medviten haldning til samfunnet rundt oss, skapar vi nye uttrykk og når eit stort publikum. Det Norske Teatret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar i sentrum i tillegg til ein scene på Rommen Kulturhus i Groruddalen. Teateret har over 220.000 publikummarar årleg.

  Det Norske Teatret

  Kristian IVs gate 8
  0164 Oslo
  Norge