Nyhet -

Dignio gir ekspertråd til nordeuropeiske statsministere

Dignios CEO, Lars Dahle, er invitert til å være ekspert under Northern Future Forum førstkommende tirsdag. Erna Solberg er vertskap for statsministerne fra Storbritannia, de nordiske og baltiske landene, og målet for arrangementet er å diskutere helseteknologi.

Dahle startet selv helseteknologibedriften Dignio i 2010 sammen med fire andre. Gründerne ønsket å finne en bærekraftig løsning på problemet med den kommende eldrebølgen, økningen i kronisk syke og sykepleiermangelen som gjør at disse ressurskrevende pasientgruppene ofte får en lite tilfredsstillende oppfølging fra helsevesenet. 

En digital løsning

Resultatet ble den skybaserte plattformen Dignio Prevent, som gjør det mulig for helsepersonell å følge opp et større antall hjemmeboende pasienter på en sikrere og bedre måte. Pasientene ble utstyrt med en iPad og relevant måleutstyr med bluetooth-kobling, slik at de enkelt kunne gjøre medisinske målinger på seg selv og få overført resultatene til nettbrettet sitt og til Dignio Prevent hos helsepersonellet.  

Gode resultater  – for alle

Dignios plattform er utviklet i parallell med en klinisk metodikk for medisinsk avstandsoppfølging, og tjenesten har vært prøvd ut blant annet i Oslo og Sarpsborg kommune med meget gode resultater. Ikke bare ble tiden helsetjenesten brukte på hver pasient betydelig redusert, man opplevde også en drastisk nedgang i innleggelser på sykehus fordi tettere oppfølging av pasientens helsetilstand sørget for tidlig oppdagelse av sykdomsforverring og mulighet for forebyggende intervensjon.

Fullt fokus på helseteknologi

Northern Future Forum ble startet av daværende statsminister i Storbritannia, David Cameron, i 2011. Målet var å diskutere felles utfordringer og innovative løsninger i de nordeuropeiske landene. Årets arrangement holdes i Norge med Erna Solberg som vertskap, og temaet er "helseteknologiens rolle i fremtidens helsevesen". Hver statsminister har med seg inntil tre eksperter hver, og Dahle er, sammen med Kathrine Myhre fra Norway Health Tech og professor Kristin Braa, håndplukket til å være de norske ekspertene.Related links

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel

Kontakter

Marianne Wilhelmsen

Pressekontakt Kommunikasjons- og markedssjef 97524888

Relatert innhold