Gå videre til innhold
- Vi må få kontroll på medaljens bakside

Pressemelding -

- Vi må få kontroll på medaljens bakside

Forrige uke gikk Norges største seminar om kjemikaliehåndtering, med 350 deltakere, av stabelen. Tematikken på årets seminar gjenspeilet de utfordringene vi møter overalt i dagens samfunn - hvordan skal vi kunne leve i et mer bærekraftig samfunn?

Det var miljøpolitisk talsmann i Høyre, Nikolai Astrup, som åpnet Sommerseminar 2014 med en kraftig appell om at myndigheter, industri og næringsliv måtte ta større ansvar for å hindre unødvendig eksponering og utslipp av miljøgifter.

-  Miljøgiftproblematikken kommer ofte i skyggen av klimautfordringene. Denne typen konferanser er viktige arenaer, som kan bidra til å sette fokus, svarte Astrup da han fikk spørsmål om hvorfor han deltok på seminaret.

I fjor fikk han selv en aha-opplevelse da han, sammen med andre politikere, sa seg villig til å få foretatt målinger på soverommet til den ene datteren sin.

Resultatet viste flere hundre kjemiske forbindelser i luften – mange av dem giftige. Astrup mener vi står overfor en trussel som er lett å bagatellisere og glemme, fordi vi ikke kan lukte, se eller høre den:

-  Medaljens bakside er miljøgifter som truer folkehelsen, infiltrerer økosystemer og sniker seg inn i maten vi spiser, klærne vi har på oss, elektronikken som får et moderne storsamfunn til å tikke – og ikke minst i barnas leker.

Å spille på lag med fremtiden

Skal virksomheter kunne imøtekomme fremtidens økte forbrukermakt og et stadig strengere regelverk, må de begynne å tenke grønt. Eller som Astrup sa det: «Grønn økonomi gir sorte tall».

Å begrense ressursbruken lønner seg alltid, noe den svenske forfatteren Magnus Hedenmark snakket mer om under dag to av seminaret. Han innførte begrep som «sirkulær økonomi» og fra «vugge til vugge». Begge begreper som går ut på drive virksomheter etter hva som er til samfunnets beste, og at det er det tankesettet som vil gi best økonomi i fremtiden.

-  Når det gjelder kjemikalier gjelder det å ta et standpunkt. Virksomheter som tenker ut av boksen og håndterer kjemikalier av annet incentiv enn bare lovkrav, ser at gode kontrollsystem også gir økonomiske gevinster. I stedet for å gjøre noe mindre dårlig, kan man begynne å gjøre noe bra i stedet. Har vi noe å tape på det?

Og med det retoriske spørsmålet var Sommerseminar 2014 over. Et seminar som hvert år, siden 2006, har samlet kjemikalieindustri, næringsliv og myndigheter for utveksling av kunnskap og erfaringer om bruk og dokumentasjon av kjemikalier.


Emner

Kategorier


EcoOnline utvikler løsninger som setter virksomheter i stand til å forebygge skader på mennesker og miljø. På den måten bidrar vi til å redde liv og ta vare på miljøet. Kjemikalier tar årlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gjør, i tillegg representerer kjemikalier også en betydelig fare for miljøet. 

I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt EcoOnline som sin leverandør av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever høy vekst, og er per i dag mer enn 60 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Göteborg, Espoo (Finland) og Neuchâtel (Sveits).

Pressekontakt

Helene Melby Brodersen

Helene Melby Brodersen

Pressekontakt Content Manager Pressekontakt +47 92 62 13 14

Relatert innhold

Gjør dokumentasjon av kjemikalier lønnsomt og effektivt

Historien om EcoOnline starter i Tønsberg. Vår gründer, Kjell Einar Hamnes, var sikker på at internett var kommet for å bli. Han hadde en idé: å lage en nettbasert løsning for produksjon, arkivering og distribusjon av sikkerhetsdatablad (den gang kalt HMS-datablad). I dag, 16 år senere, har det vist seg å være en veldig god idé.

I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt EcoOnline som sin leverandør av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever høy vekst, og er per i dag 90 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Göteborg, Helsinki, Tampere og Århus.

Kjemikalier tar årlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gjør, i tillegg representerer kjemikalier en betydelig fare for miljøet. EcoOnline utvikler løsninger som setter virksomheter i stand til å forebygge skader på mennesker og miljø. På den måten bidrar vi til å redde liv og ta vare på miljøet.

EcoOnline AS
Trudvangveien 77
3117 Tønsberg
Besøk våre andre nyhetsrom