Gå videre til innhold
Fjordbyen-presentasjon, november 2019

Dokument -

Fjordbyen-presentasjon, november 2019

Fjordbyen Lier Drammen får 2,5 kilometer strandlinje mot Drammensfjorden. Det jobbes med områderegulering. Planforslaget kommer i 2020. Det vil åpne for en utbygging for 20.000 innbyggere. Det vil nær doble Lier kommune, som i 2019 har 26.000 innbyggere. I tillegg skal Fjordbyen romme 20.000 nye arbeidsplasser. Utbyggingen er i gang. Det nye sykehuset i Drammen er starten på den nye fjordbyen.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Emner

Tags

Regioner


Eidos Eiendomsutvikling AS er største grunneier på Lierstranda. Vårt oppdrag er å utvikle den nye Fjordbyen Lier og Drammen. Området dekker 1,3 kvadratkilometer med strandlinje på 2,5 kilometer til Drammensfjorden. Fjordbyen planlegges for 16.000 arbeidsplasser og 16.000 beboere.

Pressekontakt

Torgeir Finnerud

Torgeir Finnerud

Pressekontakt Daglig leder +47 970 27 367
Geir Hagehaugen

Geir Hagehaugen

Pressekontakt Prosjektutvikler +47 951 91 663

Relaterte nyheter