Gå videre til innhold
Torgeir Finnerud og Eidos Eiendomsutvikling AS planlegger ny fjordby innerst i Drammensfjorden med 2,5 kilometer strandlinje.
Torgeir Finnerud og Eidos Eiendomsutvikling AS planlegger ny fjordby innerst i Drammensfjorden med 2,5 kilometer strandlinje.

Pressemelding -

Planlegger ny fjordby med 2,5 kilometer strandlinje

Ny fjordby innerst i Drammensfjorden kan doble Lier kommune. Strandlinja gis tilbake til allmennheten. Stikkord for planarbeidet er nullutslipp, bærekraft, grønn, urban og fremtidsrettet.

Utbygging av Fjordbyen Lier Drammen er i gang. I høst startet grunnarbeidene for nye Drammen sykehus. Bygging av Drammen Helsepark starter i 2021.

Så kommer opprustning av Brakerøya stasjon og resten av fjordbyområdet som alt i alt er på 1,2 millioner kvadratmeter med en ny og opprustet strandlinje på 2,5 kilometer. Den igangsatte utbyggingen av helseparken med sykehuset utgjør 200.000 kvadratmeter av den nye fjordbyen.

Arbeidet med områderegulering av en million kvadratmeter, er godt i gang. Det utføres av Eidos på oppdrag for Lier kommune. I 2020 skal forslaget til områderegulering legges fram. Sist uke ble formannskapet i Lier kommune orientert om grunnlaget for planarbeidet. 

Grunnforholdene er nøye utredet og undersøkt. Det er gjort mye miljøopprydding på området som skal transformeres fra gammel industri til en moderne og urban fjordby. 

– Det er ingen overraskelser i grunnen. Lierstranda er godt egnet for den kommende utbyggingen, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos.

Fjordbyen skal være bærekraftig sosialt, økonomisk og miljømessig. Til grunn ligger nullvisjon for klimagassutslipp. 

– Det planlegges for lavt energibruk og transportbehov i det nye og attraktive byområdet i overgangen mellom Drammensfjorden, kulturlandskapet i Lier og Drammen sentrum. Stikkordene er urbant, knytte sammen land og sjø og bærekraft, sier Geir Hagehaugen som leder arbeidet med områderegulering i Eidos.

Bydelen skal bli levende. Strandlinja skal åpnes for alle. Gange, sykkel og kollektivtransport skal bli de foretrukne alternativer. Bydelen skal bli trygg og levende og få god tilknytning til skoler og andre tilbud.

Ny fjordby for 20.000

  • 200.000 kvadratmeter av Fjordbyen Lier Drammen er ferdig regulert. Der er arbeidene startet. Der kommer det nye lokalsykehuset for Drammen og Drammen Helsepark.
  • Resten skal områdereguleres. Det arbeidet pågår. Forslaget skal foreligge i 2020. Det området er på en million kvadratmeter.
  • Ferdig utbygd om noen tiår gir Fjordbyen Lier Drammen plass til 20.000 innbyggere og 20.000 arbeidsplasser.

St. Hallvards strand

  • Den nye fjordbyen ligger som nabo til St. Hallvards fødested og hjem på Huseby.
  • I fjorden fylles det ut nytt land. I tillegg skal den gamle kystlinja som til dels er oppfylt de siste 100 årene, gjenåpnes og knyttes sammen med nytt land med kanaler og urban park.
  • På plass i den nye fjordbyen kommer grundtvannsområde, marina, skjærgård, øyer for rekreasjon og fugleliv, havnebasseng, maritimt senter, øylandskap og robust kvartalstruktur i sammenheng med Fjordparken.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Eidos Eiendomsutvikling AS er største grunneier på Lierstranda. Vårt oppdrag er å utvikle den nye Fjordbyen Lier Drammen. Området dekker 1,3 kvadratkilometer og strekker seg langs 2,5 kilometer langs Drammensfjorden. Her kommer den nye fjordbyen med 10.000 nye boliger, 20.000 arbeidsplasser. 

Pressekontakt

Torgeir Finnerud

Torgeir Finnerud

Forvaltningsdirektør +47 970 27 367
Geir Hagehaugen

Geir Hagehaugen

Prosjektdirektør Områderegulering +47 951 91 663

Vi utvikler Fjordbyen. Der folk, fjord og fremtid møtes.

Eidos Eiendomsutvikling AS har utviklet Lierstranda gjennom 50 år. Selskapet er største grunneier på området som skal forvandles fra «brownfield» til moderne fjordby med 16.000 beboere og 16.000 arbeidsplasser. Fjordbyen – der folk, fjord og fremtid møtes. Selskapet eies av Lier kommune (55 %), Bane NOR Eiendom (22,5 %) og Fabritius (22,5 %).

Eidos Eiendomsutvikling AS
Langes gate 1
3044 Drammen