Gå videre til innhold
Anna-Thekla Tonjer er prosjektleder i Elverum Vekst (Foto: Elverum Vekst)
Anna-Thekla Tonjer er prosjektleder i Elverum Vekst (Foto: Elverum Vekst)

Nyhet -

6 kjappe om grønn områdeutvikling: -Utredningen er et godt spark i baken

Gjennom å støtte konseptutredninger ønsker Enova å bidra til at innovative energi- og klimaløsninger blir tatt i bruk når nye områder skal utvikles. I serien 6 kjappe om grønn områdeutvikling snakker vi med noen av de som har fått støtte til slike prosjekter. Hva er det de ønsker å oppnå og hvorfor? Det siste intervjuet i denne omgang er prosjektleder Anna-Thekla Tonjer i selskapet Elverum Vekst som står bak prosjektet Ydalir.

Elverum Vekst ønsker å utvikle Ydalir i Elverum til å bli et ZEN: Zero Emission Neighbourhood (nullutslippsnabolag).Stikkord: Bevisst materialbruk, innovative transportløsninger og energibesparing.

Først: Ydalir er et spesielt navn. Hva kommer det av?

Ydalir er fra norrønt (red.anm ifølge norrrøn mytologi bostedet til guden "Ull". Ull betyr herlighet).  og er det opprinnelige navnet på området vi ønsker å utvikle. Det er et gammelt stedsnavn i Elverum.

Hva er det dere ønsker å få til i Elverum?

Vi har laget et uttrykk: Ydalir skal være framtidens bydel for både miljøet og menneskene som bor der. Det skal være et engasjerende bomiljø for ca. 2500 mennesker. Vi skal få ned CO2-utslipp og skape en miljøvennlig bydel, men først og fremst skal det være et godt sted for folk å bo. Helt konkret håper vi å oppnå energibesparelser på 25 GWh i året gjennom mer effektiv energibruk, materialer og redusert transport.

Hvilke utfordringer er det dere håper å overvinne i dette prosjektet?

Det er komplekst å utvikle et helt område. Vi må definere muligheter og løsninger innenfor materialer, energi, avfall og transport. Vi tenker at vi må ta med så mange aktører som mulig for å komme i mål, og av det oppstår det jo noen utfordringer i seg selv. Samspillet mellom aktørene og å holde engasjementet varmt må vi jobbe med kontinuerlig. Det er jo en lang utbyggingsperiode. Den største utfordringen blir å enes om løsninger som er bærekraftige både økonomisk og for målet vårt om «det grønne skiftet».

Hva er det utredningsstøtte gjør mulig, som ellers ikke ville vært mulig?

Det er et stort spark i baken for å komme i gang med arbeidet. Vi får satt oss sammen og funnet ut om ideene våre er mulige å gjennomføre. Vi hadde nettopp et to-dagers arbeidsseminar hvor vi la grunnlaget for videre samarbeid med aktører som kan bli involvert i utviklingen. Der var blant annet Eidsiva Nett og Eidsiva Bioenergi, Hedmark trafikk, renovasjonsselskaper, et bredt spekter av folk fra kommuneadministrasjonen, to mindre grunneiere, og utbyggere som har vist interesse så langt.

Hvordan går dere frem med en slik utredning?

Vi har lagt opp til at det skal være flere arbeidsseminarer. Nå har vi hatt to dager for at alle skulle få en felles forståelse av hva de ulike aktørene jobber mot. Vi har fire-fem slike arbeidsseminarer frem mot mai. Der diskuterer vi ulike temaer og bestemmer hva vi skal jobbe videre med.

Får Enova det som de vil, lever vi i lavutslippssamfunnet i 2050. Hvordan passer deres planer inn i dette fremtidsbildet?

Det er den retningen vi skal. Nullutslipp er et overordnet mål som vi skal holde i så lenge som økonomisk forsvarlig.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.