Pressemelding -

20 landstrømprosjekter får Enova-støtte

Enova deler ut 118 nye landstrøm-millioner. Stavanger, Ålesund, Bodø og Tromsø er bare noen av havnebyene hvor flere skip nå vil kunne forsynes med strøm fra land.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og landstrøm er en viktig del av den omstillingen maritim næring må gjennom. Hele 7 prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger helt i ro ved kai, så landstrøm kan kutte store utslipp. Det bygger dessuten opp under batterirevolusjonen til sjøs, hvor anlegg på land med tiden også vil lade skipene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Fra Stavanger i sør til Båtsfjord i nord

Følgende 20 prosjekter får denne gangen støtte fra Enova til utbygging av landstrømanlegg:

Støttemottaker Sted Støtte fra Enova
Bergen og Omegn Havnevesen Festningskaien, Bergen 5 600 000 kr
Bergen og Omegn Havnevesen Dokken, Bergen 5 500 000 kr
Bergen og Omegn Havnevesen Nykirkekaien, Bergen 5 000 000 kr
Bodø Notbøteri Eiendom AS Bodø 560 352 kr
Båtsfjord Havn KF Båtsfjord 25 455 155 kr
Halsnøy Dokk AS Høylandsbygda 5 769 831 kr
Harstad Havn KF Langneset og Stangnes, Harstad 5 515 120 kr
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Storkaia, Kristiansund 6 712 000 kr
Norcem AS Brevik 5 070 586 kr
Norcem AS Slemmestad 4 791 000 kr
Omya Hustadmarmor AS Elnesvågen, Fræna 3 000 000 kr
Rana Industriterminal AS Mo i Rana 2 972 300 kr
Stavangerregionen Havn IKS Stavanger sentrum 6 994 000 kr
Stavangerregionen Havn IKS Risavika 6 411 000 kr
Tromsø Havn KF Kai 7 (hurtigrutekaia) og 8, Tromsø 7 261 668 kr
Trondheim Havn IKS Hurtigrutekaiene, Trondheim 5 865 300 kr
Wergeland Base AS Gulen industrihamn 4 332 600 kr
Westcon Yards AS Florø 3 004 426 kr
Ålesundregionens Havnevesen Storneset pirkai, Ålesund 5 954 400 kr
Ålesundregionens Havnevesen Skansekaia (hurtigrutekaia), Ålesund 2 602 800 kr
Sum 118 372 538 kr

Prosjektet i Båtsfjord er det så langt største landstrømprosjektet for Enova målt i kroner og øre, med over 25 millioner i støtte.

– Båtsfjord er en av de største fiskerihavnene i Norge, og får nå fem landstrømanlegg som sammen kan forsyne opptil 44 fartøyer samtidig. Prosjektet vil bety mye for både nærmiljøet og klimaet, og bidrar til nettopp den livskraftige forandringen vi er ute etter, sier Nakstad.

Setter fart på elektrifiseringen

De nye tildelingene bringer Enovas totale satsing på landstrøm til godt over 300 millioner – så langt. Over 50 landstrømprosjekter langs hele kysten har fått støtte, og Enova-direktøren mener det er all grunn til å rose havnene for en offensiv tilnærming til elektrifiseringen av sjøtransporten.

– Vi hjelper dette markedet i gang for at stadig flere fartøy skal bygges med mulighet til å ta imot strøm fra land, og havnene har respondert raskt på utfordringen vår. Jo tidligere de er på banen, jo større er de kostnadsmessige ulempene for dem, ettersom det foreløpig er få fartøy som kan benytte landstrøm. Det er denne økonomiske risikoen Enova er med og avlaster, sier Nakstad.

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om. Neste konkurranse om støtte til utbygging av landstrøm utlyses nå. Søknadsfrist er 20. september, og Enova tar sikte på å offentliggjøre vinnerne innen nyttår.

Emner

  • Energispørsmål

Kategorier

  • transport

Regions

  • Buskerud

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enova SF eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Kontakter

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert innhold