Pressemelding -

Enova kobler til 13 landstrøm-prosjekter

Resultatet fra Enovas første landstrøm-konkurranse er klart: I denne runden får 13 prosjekter til sammen 82 millioner kroner i støtte for å kutte klimagassutslipp fra skip som ligger ved kai.

– Vi fikk mange gode søknader i denne første utlysingsrunden, og støtter over halvparten av de kvalifiserte med til sammen 82 millioner kroner. Søknadsmengden er imponerende og ikke minst gledelig, for det viser at det er stor interesse i markedet for å bygge ut landstrøm og kutte utslipp ved kaiene i Norge, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

7 prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens skipene ligger til kai. Landstrøm er et viktig tiltak for å redusere ikke bare globale utslipp, men også lokal forurensning og støy.

Støtte til havner, verft og klynger

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. I alt 13 av de 24 kvalifiserte søknadene i den første utlysingen nådde opp i konkurransen. I tillegg til havnene i Kristiansand, Arendal og Sandefjord, får følgende aktører støtte fra Enova: Aibel Yard Haugesund, Averøy Industripark, Bømlo Skipsservice, KS Coast Center Base (Sotra), Fjord Base (Florø), Karmsund Offshorebase, Vard Group (Søviknes og Langsten i Møre og Romsdal), og Westcon Yards (Ølen og Florø).

– I konkurransen rangerer vi prosjektene etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om. Dermed får vi hjulpet i gang de aller mest kostnadseffektive prosjektene først, slik at samfunnet får mest landstrøm igjen for pengene, raskest mulig, forklarer Kvam.

Ny utlysing

23. mai åpner neste runde av konkurransen, med søknadsfrist i september.

– De 82 millionene vi tildeler nå er bare starten, og vi har tro på at vi vil bidra til å realisere enda flere gode landstrømprosjekter neste gang. Vi ønsker både gamle og nye søkere velkommen, avslutter Kvam.

Vinnerne fra den kommende mai-utlysingen blir etter planen offentliggjort før nyttår.

Følgende får nå støtte fra Enova til landstrømanlegg:

Søker Støtte fra Enova
KS Coast Center Base 15 669 600 kr
Arendal Havnevesen KF 15 177 080 kr
Fjord Base AS 11 615 142 kr
Bømlo Skipsservice AS 11 250 000 kr
Averøy Industripark AS 7 765 000 kr
Aibel AS 5 500 000 kr
Kristiansand Havn KF 3 855 000 kr
Vard Group AS (Søviknes) 3 354 000 kr
Karmsund Offshorebase AS 2 500 000 kr
Vard Group AS (Langsten) 2 300 000 kr
Sandefjord Havnevesen 1 300 000 kr
Westcon Yards AS (Florø) 976 005 kr
Westcon Yards AS (Ølen) 867 000 kr
Sum 82 128 827 kr

Emner

  • Miljøpolitikk

Kategorier

  • transport
  • industri og anlegg

Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Kontakter

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert innhold