Gå videre til innhold
 Nordisk strømpris påvirket av fransk kjernekraft // Entelios kraftkommentar uke 38

Nyhet -

Nordisk strømpris påvirket av fransk kjernekraft // Entelios kraftkommentar uke 38

Det europeiske kraftmarkedet er i endring, på samme måte som det Nordiske. Markedet beveger seg vekk fra stabil grunnkraft basert på fossilt brensel, mot mindre regulerbar og forutsigbar, men fornybar energiproduksjon, basert på sol og vind. På vindstille dager må markedet lete frem ekstra reserver for å dekke opp for den tapte vindkraften. Denne reserven er ofte kostbar.

I går, tirsdag, kom timesprisen i Frankrike helt opp i 189,25 €/MWh. Dette på grunn av at mye av kjernekraften er ute av drift, av forskjellige årsaker. Samtidig var lite vindkraft i hele Europa, derfor kunne denne timesprisen spores helt opp til Helsinki. Mens resten av Norden nådde den høye timesprisen, var fremdeles de norske strømprisene på uvanlig lave nivåer for denne årstiden fra 10 – 14 €/MWh.

Årsaken til at den høyeprisen kan nå så langt som til Finland er at begrensningene for overføring av kraft internt i Norden gjelder fortsatt, og det fremdeles er noe problemer med kjernekraften i Syd-Sverige.

"Green deal" påvirker markedet

Den nye miljøstrategien til EU legges frem denne uken, og allerede kan vi se at markedet har dratt opp prisen for utslippstillatelser (CO2-prisen), basert på de ambisiøse målsetningene som EU legger for de neste årene. Også kull- og gassprisen er løftet den siste uken, noe som i sum har vært med å trekke opp de Europeiske terminprisene for strøm. Dette påvirker normalt også terminprisene i Norden, men med den sterke ressurssituasjonen, ser det ut til at markedsaktørene forventer at de Nordiske prisene skal leveres vesentlig lavere enn f.eks. i Tyskland for de neste årene.

Ukens tall:

Hydrologisk balanse: + 6,8 TWh (+ 1,9 TWh)

Systempris: 16,94 €/MWh (- 5,76 €/MWh)

Terminpris YR-2021: 25,75 €/MWh (+ 0,35 €/MWh)

Emner

Tags

Pressekontakt

Andreas Myhre

Andreas Myhre

Pressekontakt Direktør kraftforvaltning + 47 91 38 76 05
Ada O. Ruud Saltnes

Ada O. Ruud Saltnes

Pressekontakt Nordisk Markedssjef +47 93011283

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Velkommen til Entelios!

Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Entelios
Kjøita 18
4630 Kristiansand
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom