Skip to main content

Entelios tildelt kontrakt i NorFlex-prosjektet

Pressemelding   •   jan 16, 2020 16:00 CET

Illustrasjon av strømforbruk som kan gjøres tilgjengelig i et fleksibilitetsmarked

Entelios er tildelt kontrakt i NorFlex prosjektet. NorFlex-prosjektet har som mål å utvikle markedsplasser for fremtidens strømnett ved å legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk. 

I en tre-årsperiode skal energiaktørene Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk. NorFlex består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og tre piloter i avgrensede geografiske områder, kalt Demo Møre, Demo Glitre og Demo Agder. I NorFlex vil det også testes om Statnett kan nyttiggjøre seg den fleksibiliteten nettselskapene etablerer i prosjektet til å balansere det norske og nordiske kraftsystemet. 

Entelios sin rolle vil være prosjekteier, balanseansvarlig aggregator og sørge for tilrettelegging av prosjektet i sin helhet inn mot Demo Agder. Det betyr at vi skal bidra med ressurser innenfor prosjektledelse, analyse og identifisering av fleksibilitet, kunder, installasjon, og løpende drift av markedsoperasjon.

Sammen med våre underleverandører skal Entelios levere opp til 38 MW i prosjektet innenfor kundesegmentet industri, næringsbygg og lagring i Demo Agder.

Dette er en viktig kontrakt for oss og et stort steg videre i vårt arbeid med å befeste vår posisjon som en foretrukken partner i fleksibilitetsprosjekter mot netteiere og Statnett, sier Mattias Harrysson, Sales Manager - Energy & Sustainability Services i Entelios.

Entelios ønsker å bidra i samfunnsnyttige, innovative og bærekraftige prosjekter. Deltagelsen vil komme våre kunder til gode ved at Entelios kan tilby nye produkter og tjenester til sine kunder som er både lønnsomme og positive for miljø og samfunn. 

Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Kjernevirksomheten er styring av og handel med fornybar energi i det nordiske og europeiske elektrisitetsmarkedet på vegne av våre kunder.

  • Entelios har 150 ansatte fordelt på 8 lokasjoner (Oslo, Arendal, Kristiansand, Stockholm, Gøteborg, Berlin, München og Zürich)
  • I Norden har Entelios ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk tilsvarer ca 1,3 millioner husholdninger).
  • Selskapet tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere.
  • Entelios er et heleid datterselskap av Agder Energi AS

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.