Gå videre til innhold
Jens Glad Balchen og hummer

Bilde -

Jens Glad Balchen og hummer

Jens Glad Balchen ventet i årevis på at det skulle bli lov å sende hummer "på beite". Da havbeiteloven ble vedtatt i desember 2000, ble det åpnet for at utsetting av hummeryngel kunne gi enerett til fangst i gitte geografiske områder. Her er Balchen med en amerikansk hummer fra en matvarebutikk i 2001, mens han fortsatt hadde håp om en fremtid der storstilt industrielt hummeroppdrett og havbeite skulle bli en realitet.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 1864 x 1260, 3.42 MB
Last ned

Pressekontakt

Glenn Jensen Mangerøy

Glenn Jensen Mangerøy

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Samfunnsfag og humanistiske fag. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97556626

Relatert innhold

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge