Gå videre til innhold
Jens Glad Balchen og hummer

Bilde -

Jens Glad Balchen og hummer

Jens Glad Balchen ventet i årevis på at det skulle bli lov å sende hummer "på beite". Da havbeiteloven ble vedtatt i desember 2000, ble det åpnet for at utsetting av hummeryngel kunne gi enerett til fangst i gitte geografiske områder. Her er Balchen med en amerikansk hummer fra en matvarebutikk i 2001, mens han fortsatt hadde håp om en fremtid der storstilt industrielt hummeroppdrett og havbeite skulle bli en realitet.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 1864 x 1260, 3.42 MB
Last ned

Pressekontakt

Glenn Jensen Mangerøy

Glenn Jensen Mangerøy

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Samfunnsfag og humanistiske fag. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97556626

Relaterte nyheter