Gå videre til innhold
Spillpedagogikk interesserer og angår flere og flere som jobber med utdanning, oppvekst og livslang læring.
Spillpedagogikk interesserer og angår flere og flere som jobber med utdanning, oppvekst og livslang læring.

Pressemelding -

Hvordan lykkes med dataspill i skolen?

Dataspill i skolen har gått fra å være noe for spesielt interesserte, til noe som angår flere og flere i skolen og på lærerutdanningene. Sakte, men sikkert har denne undervisningsformen fått et bein innenfor en hel del norske klasserom. Spørsmålet er ikke lenger om vi skal bruke dataspill i klasserommet, men hvordan vi gjør det.

Forfatterne av Spillpedagogikk, Jørund H. Skaug, Aleksander Husøy, Tobias Staaby og Odin Nøsen er glødende opptatt av dataspill som verktøy for læring. De mener at dataspill gir muligheter for å skape meningsfulle og kroppsliggjorte erfaringer for elevene som kan føre til opplevelser, innsikt og samtaler i alle skolefag.

Derfor har de skrevet en bok basert på praksisen som har foregått i norsk skole, tilpasset norske læreplaner og fagfornyelsen, om hvordan man lykkes med dataspill i undervisningen.

De fleste eksemplene de viser til, er hentet fra klasserommet, fra kurs eller foredrag de og andre spillpedagoger har vært involvert i. Målet er å svare på hva som er nødvendige forutsetninger for å lykkes med dataspill i skolen, og å gi de som ønsker å prøve det hjelp til selvhjelp.

Boken er i salg nå!

Hør Spillpedagogenes lanseringspodcast om bokutgivelsen:

Soundcloud
Spotify
iTunes

Kontaktpersoner:

Jørund H. Skaug, forfatter: 98821746 | jskaug@spillpedagogene.no
Aleksander Husøy, forfatter: 99459174 | aleksander@spillpedagogene.no
Tobias Staaby, forfatter: 41436078 | tobias@spillpedagogene.no
Odin Nøsen, forfatter: 47011873 |odin@spillpedagogene.no

For presseeksemplar eller andre spørsmål:

Lina Vinje Rasmussen, Fagbokforlaget: 91187532 lina.vinje.rasmussen@fagbokforlaget.no

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Glenn Jensen Mangerøy

Glenn Jensen Mangerøy

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Samfunnsfag og humanistiske fag. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97556626

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge