Gå videre til innhold

Emner: Arbeidsliv

Operativ psykologi 3

Hvordan kan arbeidsgiver best ta vare på sine ansatte i belastende situasjoner?

Mange organisasjoner og deres ansatte opplever å bli utsatt for ulykker og krevende erfaringer der helse og liv står på spill. Hvordan kan arbeidsgiver sørge for å gi best mulig oppfølging og ivaretakelse av sine ansatte i belastende situasjoner?
Boken Operativ psykologi 3: Personellomsorg og ivaretakelse tar som utgangspunkt at til tross for gode intensjoner, er mye av den ivaretakelsen og om

Hvordan kan organisasjoner bygge innovasjonskapasitet slik at de kontinuerlig evner å fornye seg?

Hvordan kan organisasjoner bygge innovasjonskapasitet slik at de kontinuerlig evner å fornye seg?

Etablerte virksomheter må balansere mellom det de lever av i dag og det de skal leve av i fremtiden. Det å ivareta daglig drift og drive innovasjonsarbeid krever imidlertid helt ulike rammer. I denne boken ser vi nærmere på hvordan ledere kan bygge en muskel slik at de kontinuerlig evner å fornye seg og å bygge innovasjonskapasitet.
Bokens utgangspunkt er at innovasjon skapes gjennom interaksj

Nina Nakling og Bård Brænde inviterer alle til å bli en "Superkollega".

Superkollega – nøkkelen til å få det supert på jobb, sammen med andre!

I sin nye bok inviterer Nina Nakling og Bård Brænde alle til å bli en «Superkollega». Gjennom enkle og morsomme prinsipper viser forfatterne hvordan du kan løfte måten du samarbeider til et helt nytt nivå og få det supert sammen med menneskene rundt deg! Superkollega er lettlest, med spennende eksempler og øvelser - en bok i organisasjonsutvikling som er skrevet for alle, ikke bare lederne.

Christine Meyer og Victor Norman bokaktuelle med «Ikke for å konkurrere»

Christine Meyer og Victor Norman bokaktuelle med «Ikke for å konkurrere»

I sin nye bok tar Meyer og Norman et oppgjør med den ukritiske bruken av markedsøkonomiske begreper og styringsverktøy i offentlig sektor. Offentlige virksomheter er ikke der for å konkurrere eller tjene penger. De er der for å utføre oppdrag for, og på vegne av, innbyggerne. Dette gjør dem fundamentalt forskjellige fra private, og innebærer at strategiutvikling må legges opp på en annen måte.

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge