Gå videre til innhold
Lever den gamle båten til gjenvinning og få 1000 kroner i vrakpant.
Lever den gamle båten til gjenvinning og få 1000 kroner i vrakpant.

Pressemelding -

Få vrakpant for den gamle båten

Kasserte fritidsbåter som hensettes eller dumpes i havet er en betydelig kilde til marin forsøpling og forurensning. Derfor skal gamle båtvrak leveres til sanering hos et godkjent avfallsmottak, slik at materialene blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte.

Båtskrog og annet avfall fra båter kan inneholde farlige stoffer og deler som kan skade miljøet. For eksempel kan bunnstoff i skrog inneholde miljøgifter, og båter som er laget av kompositt-materialer vil føre til mikroplast i havet dersom de dumpes og brytes ned over tid.

Viktig for miljøet

Leveres det gamle båtvraket til sanering hos et godkjent mottak, gjenvinnes så mye som mulig til nye råvarer. Materialer som ikke kan gjenvinnes går til energiutnyttelse og farlige stoffer tas ut av kretsløpet. Dermed hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast, samtidig som vi oppnår reduserte klimautslipp og andre positive miljøeffekter av at ressursene i avfallet resirkuleres.

Henter båter gratis - fra Sandefjord til Sande

Franzefoss tilbyr nå gratis henting av gamle fritidsbåter og båtvrak langs strekningen fra Sandefjord til Sande. Ordningen gjelder for fritidsbåter med skroglengde opp til 30 fot og totalvekt 1 - 6 tonn. For mindre eller større båter, og båter som befinner seg utenfor strekningen fra Sandefjord til Sande, må båteieren dekke transportkostnadene selv. 

Få 1.000 kroner i vrakpant

Alle som leverer fritidsbåter til gjenvinning kan få utbetalt 1000 kroner gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant. Ordningen gjelder for alle fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15,00 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt. Mindre fartøy som seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk inngår også i ordningen.

For mer informasjon, kontakt:

Tor Erik Hermansen, driftsleder Franzefoss Gjenvinning avd. Tønsberg, tlf. 468 63 070, tor.erik.hermansen@franzefoss.no.

Related links

Emner

Tags

Regioner


Franzefoss Gjenvinning AS er et heleid datterselskap av familiekonsernet Franzefoss AS. Vi er en landsdekkende totalleverandør innen gjenvinning og avfallshåndtering i Norge, og håndterer alle typer avfall fra industri, næringsliv, bygg og anlegg til husholdninger og offshore. 

Vi tar oss av hele prosessen av innsamling, sortering, gjenvinning, bearbeiding, resirkulering og deponering av produkter, restprodukter og avfall. Vårt mål er å omforme avfall til råvarer for material- eller energigjenvinning på en miljømessig god måte; i tråd med vår visjon om å være samfunnets beste valg.

Pressekontakt

Mona Tønne

Mona Tønne

Pressekontakt Markedssjef konsern Markedsføring og kommunikasjon 98230925

Relatert materiale

Relaterte nyheter