Gå videre til innhold
Barbro Braastad og Bjørn Sønstevoldhaugen mottok eksportprisen for NRF-oksen 11078 Gopollen. Foto: Rasmus Lang-Ree
Barbro Braastad og Bjørn Sønstevoldhaugen mottok eksportprisen for NRF-oksen 11078 Gopollen. Foto: Rasmus Lang-Ree

Pressemelding -

Genos eksportpris til NRF-oksen 11078 Gopollen for andre gang

Også i år var det NRF-oksen 11078 Gopollen, fra oppdretter Barbro Braastad og Bjørn Sønstevoldhaugen fra Fåvang, som var mest populær internasjonalt. Prisen ble overrakt under Genos årsmøte 19.-20. mars 2018.

I fjor delte oppdretterne av Gopollen prisen sammen med oppdretterne av oksens far, 10177 Braut.

I 2017 ble det solgt 63 341 doser av oksen. Totalt har det blitt solgt om lag 136 000 doser av oksen internasjonalt. Det ble brukt i overkant av 50 000 sæd-doser av oksen i Norge før den ble tatt ut av bruk nasjonalt, og han har flere gode sønner etter seg.

11078 Gopollen fikk Genos avlsstatuett for beste eliteokse 2015, under årsmøtet i Geno i 2016. Oksen er født 2. juli 2009, og er sønn av 10177 Braut.

11078 Gopollen ble valgt ut som eliteokse for det norske markedet i mars 2015 og var eliteokse fram til oktober 2016. Grunnen til at han ble tatt vekk fra listen var at han var brukt nok i NRF-populasjonen. Oksen holder seg godt med en samlet avlsverdi på 23 (per 07.03.18) og vil selge doser på eksportmarkedet lenge framover da han er en veldig god produksjonsokse som er jevnt over god på alle egenskaper.

Avlsinteressert oppdretter

– Husdyr, spesielt ku, har vært en stor interesse for meg siden jeg var barn. Jeg har alltid hatt et nært og kjært forhold til dyra på garden. Avlsinteressen har jeg nok arvet etter min far som i tillegg til å være bonde også var inseminør, sa Barbro Braastad under overrekkelsen av avlsstatuetten i 2016.

Hun og mannen Bjørn Sønstevoldhaugen tok over gården Prestangen i 2002. Gården er et gjennomsnittsbruk med en melkekvote på 180 tonn og 25 kyr i produksjon. I tillegg til melkekyr har de også noen ammekyr samt noe sau og gris. Både Barbro og Bjørn arbeider fulltid på gården. De disponerer om lag 350 da jord, hvorav om lag 250 da er på fjellet der de har setra Gopollen, ca. 1000 meter over havet. Det er her oksen Gopollen har navnet sitt fra.

De har levert okser til Geno hele fem ganger. Av disse har en blitt eliteokse ved siden av Gopollen, nemlig 10923 Prestangen, som også var en populær okse nasjonalt.

Her finner du bilde av og mer informasjon om 11078 Gopollen

Her finner du bilder fra Genos årsmøte 2018

Om Genos eksportpris

Geno sin eksportpris skal deles ut hvert år til oppdretter av den NRF-oksen det har vært størst sædeksport av, regnet i kroner, bruttoverdi i regnskapsåret.

Med eksport mener en her all utenlandsk bruk av oksen inkludert Norden. Prisen er på kr 10.000,-, samt en bjelle, og deles fortrinnsvis ut på Geno sitt årsmøte.

Emner


Geno SA er et samvirkeforetak eid av 9 000 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land. 

www.geno.no

Geno is the breeding organization of Norwegian Red, the main dairy breed in Norway. It as a farmer cooperative that has been conducting research and development for cattle breeding since 1935. Geno produces over 1.3 million doses of semen from elite Norwegian Red bulls each year and distributes genetic material to more than 30 countries worldwide. Geno's vision: Breeding for better lives. Geno's Head Office is at Hamar, Norway.

www.genoglobal.com

Pressekontakt

Oda Christensen

Oda Christensen

Pressekontakt Leder merkevare og kommunikasjon Kommunikasjon 93652522

Relatert innhold

Avler for bedre liv

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 7 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette.
NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden.

Geno SA
Storhamargata 44
2317 Hamar
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom