Nyhet -

Ny lærebok om mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Professor i psykiatri Sigmund Karterud er en av forfatterne bak det nye, komplette oppslagsverket om en av vår tids viktigste behandlingsformer for alvorlige personlighetsproblemer.

Oppdatert og dekkende oppslagsverk
Karterud har tidligere utgitt rundt to hundre vitenskapelige publikasjoner og flere bøker om behandling av personlighetsforstyrrelser. Blant annet står han bak tre manualer om mentaliseringsbasert terapi (MBT). Nå er han ute med et nytt og oppdatert læreverk om samme terapiform, skrevet i samarbeid med psykologene Espen Folmo og Mickey Kongerslev.
– Mine tidligere utgivelser er korte, praktiske og rett på sak. Denne boken har som ambisjon å dekke alt om MBT, forklarer Karterud.
I boken går forfatterne nærmere inn på teoriene bak metoden og hvorfor behandlingsprogrammet bør legges opp på en bestemt måte. De beskriver hva forskningen sier om resultatene, hvordan programmet kan tilpasses ulike lidelsesgrupper, og mye mer.
– Boken kan gjerne leses fra perm til perm, og deretter brukes som oppslagsbok, foreslår Karterud.

Flere pasienter fullfører
MBT beskrives som et nøye sammensatt og spesialisert behandlingsprogram rettet mot alvorlige personlighetsproblemer, med hovedvekt på emosjonelt ustabile personlighetsforstyrrelser. Behandlingen benyttes i hovedsak innenfor det offentlige helsevesenet.
– Mange har en dramatisk personlighetstype og lever dramatiske liv med sterke følelser, mye utagering og høyt trykk, forklarer Karterud.
Disse blir gjerne kasteballer i systemet, og tilbys fragmenterte, kortvarige opplegg, ofte med tung medisinering. Tidligere forsøk på å behandle emosjonelt ustabile personlighetsforstyrrelser med psykoterapi, resulterte oftest i at mange falt av underveis. Slik mistet både terapeuter og pasienter motivasjonen, og det ble vanskelig å forske på resultatene.
– Nå opplever vi at langt flere fullfører. Det skyldes blant annet at MBT-programmet gir pasienten et pedagogisk perspektiv på seg selv. Vedkommende forstår bedre sin egen rolle i terapien, og hvorfor det som gjøres er relevant, sier Sigmund Karterud, og utdyper: – Tidligere kjørte man på med behandling uten å sjekke godt nok om klienten hang med. I MBT gir vi pasienten en grunnleggende forståelse av komponentene i egen lidelse, og bygger en mer dynamisk terapi oppå dette. Det åpner for et bedre samarbeid mellom klienter og terapeuter.

Fokus på nordiske erfaringer
MBT ble utviklet i England og implementert i Norge rundt 2008. Et av forfatternes ønsker var å oppdatere fagfeltet gjennom å skape en helhetlig lærebok om MBT, som vektlegger nordiske erfaringer. Ved å gjøre det enklere å finne kunnskap om MBT, håper Karterud at metoden kan bli mer utbredt.
– Jeg er opptatt av det offentliges ansvar for å gi kvalifisert psykoterapi også til noen av de dårligst fungerende pasientene innenfor psykisk helsevern. Disse pasientene er låst i forferdelige indre konflikter og trenger hjelp med å utvikle seg. Det er en viktig utfordring for velferdsstaten å sørge for at dette behandlingsprogrammet finnes over hele landet, og ikke bare i Oslo og omegn, mener han.

Eksempler fra virkeligheten
I flere av kapitlene trekker forfatterne frem eksempler fra virkeligheten. I tillegg er det produsert videoer som kan benyttes som et supplement til boken.
– På mentalisering.no og sigmundkarterud.no kan leserne se eksempler på vurdering av pasienter, og hvordan terapien kan bedrives individuelt og i gruppe, forteller Karterud. – Vi har brukt skuespillere og animasjon for å vise teorien i praksis.
Nå håper han at boken vil nå frem til et bredt publikum.
– Det er mulig å benytte seg av teknikkene for å forstå og forholde seg til personlighetsforstyrrelser, uten å etablere et fullt MBT-program. Derfor kan alle terapeuter ha nytte av boken, forklarer han.
Både ansatte innen psykisk helsevern, rusinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner, er blant bokens målgruppe.
– Jeg håper også at studenter, spesielt innen psykologi og treårig helsefagutdannelse, kan ha nytte av boken, avslutter Karterud.

Related links

Emner

  • Litteratur

Kategorier

  • psykisk helse
  • medisin

Pressekontakt

Sara Guribye

Markedsansvarlig Helse Helse 41206620

Relatert innhold