Pressemelding -

Hafslund Eco har inngått ny kraftleveringsavtale med Hydro

Hafslund Eco har inngått en langsiktig avtale med Hydro for levering av 680 GWh vannkraft. Kraften skal leveres i NO3 i perioden 2022 til 2028.

Hafslund Eco har de senere årene økt produksjonsporteføljen betraktelig og drifter en produksjon på over 21 TWh. Hafslund Eco har et godt samarbeid med Hydro og inngikk to langsiktige kraftleveringsavtaler i fjor. Avtalene med Hydro er en del av Hafslund Ecos satsing på langsiktige kraftkontrakter og PPA'er, og selskapet har nylig opprettet en ny avdeling for bilateral handel.

Avtalen er inngått mellom datterselskapene Hafslund Eco Vannkraft AS og Hydro Energi AS med levering i prisområde NO3 fra 1.1 2022 til 31.12 2028.

Kontakt

Anders Østby, Konserndirektør kraftmarked, anders.ostby@hafslundeco.no, 957 60 370

Per Storm-Mathisen, Kommunikasjonssjef, per.storm-mathisen@hafslundeco.no, 982 55 406

Emner

  • Økonomi, finans

Om Hafslund Eco

Hafslund Eco er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Hver dag går mer enn 400 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid. Hafslund Eco eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold, og drifter en produksjon på nærmere 21 TWh. Det er nok strøm til å kunne forsyne over halvparten av Norges husholdninger med ren, fornybar vannkraft.

Hafslund Eco kontrollerer 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, og eier dermed halvparten av Norges største nettselskap, med om lag 900 000 kunder, i tillegg til virksomheter som driver med bredbånd og fjernvarme.

Gjennom forretningsområdet, Ny Energi, jobber Hafslund Eco med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Ny Energi gjør investeringer i banebrytende teknologi, har spennende interne prosjekter og aktivt eierskap start-ups som ligger lengst fremme på sine felt. Hafslund Eco har en klar vekststrategi for årene som kommer. Konsernet har kontorer flere steder i landet. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo.

Kontakter

Anders Østby

Konserndirektør kraftmarked Kraftmarked 957 60 370

Per Storm-Mathisen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon og myndighetskontakt +47 982 55 406

Relatert innhold