Pressemelding -

Ståle Størdal ansatt om leder bilateral handel i Hafslund Eco

Avdeling bilateral handel har ansvar for all aktivitet innenfor industrikontrakter og andre typer fysiske og finansielle bilaterale avtaler, samt forvaltning av konsernets opprinnelesegarantier og elsertifikater. Avdelingen har også ansvar for forretningsutvikling innenfor disse aktivitetene.

Ståle Størdal kommer fra en stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Innlandet og har tidligere jobbet som konsernrådgiver i Eidsiva Energi og leder for handel og analyse i Eidsiva Vannkraft.

- Ståle har en bred og allsidig bakgrunn som gir han en grundig innsikt i de fleste aktivitetene innenfor forretningsområdet Kraftmarked. Jeg er veldig fornøyd med at Ståle er med på laget og skal bidra til at vi utvikler oss innenfor det viktige ansvarsområdet han er ansatt til å lede, sier konserndirektør Kraftmarked Anders Østby.

Hafslund Eco har en økende portefølje med bilaterale kontrakter og har de siste årene inngått flere kraftleveringsavtaler med Hydro og Borregaard. Dette er større avtaler med lang tidshorisont, og som er et supplement til øvrig kraftforvaltning i selskapet.

- Ved etableringen av avdeling for bilateral handel håper vi å kunne være en enda mer attraktiv motpart. Satsingen på området bidrar til å posisjonere Kraftmarked i målsetningen om å være blant Nordens ledende handelsmiljøer, sier Østby.

Emner

  • Økonomi, finans

Om Hafslund Eco

Hafslund Eco er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Hver dag går mer enn 400 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid. Hafslund Eco eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold, og drifter en produksjon på nærmere 21 TWh. Det er nok strøm til å kunne forsyne over halvparten av Norges husholdninger med ren, fornybar vannkraft.

Hafslund Eco kontrollerer 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, og eier dermed halvparten av Norges største nettselskap, med om lag 900 000 kunder, i tillegg til virksomheter som driver med bredbånd og fjernvarme.

Gjennom forretningsområdet, Ny Energi, jobber Hafslund Eco med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Ny Energi gjør investeringer i banebrytende teknologi, har spennende interne prosjekter og aktivt eierskap start-ups som ligger lengst fremme på sine felt. Hafslund Eco har en klar vekststrategi for årene som kommer. Konsernet har kontorer flere steder i landet. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo.

Kontakter

Anders Østby

Konserndirektør kraftmarked Kraftmarked 957 60 370

Relatert innhold