Gå videre til innhold
Oppstillingsplass for bildelingsbiler
Oppstillingsplass for bildelingsbiler

Nyhet -

Beboerparkering for Hertz BilPool biler

Fra 15. Januar 2020 har vi aktivert allsonetillatelser for alle Hertz BilPool biler i Oslo. Denne parkeringstillatelsen gjelder i alle soner med beboerparkeringsordning. Allsonetillatelsene er ment for å lette parkeringsmulighetene for den enkelte brukeren av bildelingsbil og gir kjøretøyet rett til å parkere i alle beboerparkeringssoner uten å betale ordinær parkeringsavgift.

Det er Oslo kommune som gjennom vilkårene i forskrift om Bildeling i Oslo kunngjort 27. September 2019 tilbyr dette til bildelingsordninger med noen forutsetninger:

  • Beboerparkeringsplassene skal ikke benyttes som oppstillingsplasser for kjøretøy med allsonetillatelse, disse skal kun benyttes når bilene er utleid.
  • Allsonetillatelse kan bare brukes på biler som har en egen fast oppstillingsplass, der bilene hentes og leveres.
  • Allsonetillatelse kan bare brukes dersom bilen er eid eller leid av bildelingsselskapet som søker om tillatelsen.
  • Allsonetillatelsen tildeles kun kjøretøy som er registrert og har gyldig kjennemerke.

OBS: Allsonetillatelsen fritar ikke bilfører/eier av kjøretøyet plikten til å følge øvrige trafikk- og parkeringsbestemmelser

Illustrasjon av ulike parkeringsskilt hvor bildelingsbiler med denne tillatelsen ikke trenger å betale avgift for å parkere.

Alle Hertz BilPool sine biler i Oslo og omegn har allsonetillatelser, vårt mål er at bildeling skal være like enkelt som å eie egen bil. Vi i håper at flere ser at bildeling kan dekke deres mobilitetsbehov og at dette er et viktig tiltak for å oppnå dette.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Trygve Simonsen

Trygve Simonsen

Pressekontakt Administrerende Direktør 90643576
Hallvard Nerbøvik

Hallvard Nerbøvik

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør 906 20899

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Hertz – et ledende leiebil- og bildelingsselskap

Hertz – et ledende leiebil- og bildelingsselskap.

Hertz er representert mer enn 150 land på samtlige kontinenter med over 10 000 lokasjoner.

Hertz er Norges største bildelingsselskap og en betydelig aktør i den raskt voksende delingsøkonomien. De seneste ti årene har vi hatt en årlig tosifret prosentvis vekst, og har nå over 500 utleiepunkter over hele landet, inkludert samtlige flyplasser. Bilflåten i Norge består av ca. 10 000 nye biler fra verdens ledende produsenter, som leies ut via et landsdekkende nettverk.

Hertz vil være førstevalget innen bilutleie og en markant aktør i den nye delingsøkonomien med heldigitale delings- og mobilitetsløsninger. Vi har store ambisjoner for fremtiden og ser et betydelig vekstpotensial i at stadig flere vil leie og dele biler fremfor å eie selv.

Samtlige lokasjoner i Hertz Norge er miljø- og kvalitetssertifisert gjennom standardene ISO 14001, 9001 og OHSAS 18001 (HMS).

​www.hertz.no

Hertz Bilutleie Norge
Lysaker Torg 35, POB 314
1326 Lysaker
Norge