HivNorge sikrer hivpasientenes basistilbud under koronakrisen

Pressemeldinger   •   apr 02, 2020 13:45 CEST

Pasientorganisasjonen for mennesker som lever med hiv, HivNorge sørger for faglig oppdatert informasjon om Covid-19 og hiv, er tilgjengelig for de som har utfordringer knyttet til behandling og isolasjon, og er her for de som bare trenger noen å prate med.

Rusbruk handler om helse

Nyheter   •   feb 07, 2020 10:33 CET

HivNorge jobber med smittevern og forebygging av spredningen av hiv på alle samfunnsområder, og rusbrukere er blant de gruppene i befolkningen som har særlig høy risiko for å bli smittet med hiv. Vi mener at det er svært viktig å anerkjenne rusbruk som et folkehelseproblem, og å flytte ansvaret for oppfølging av rusbrukere fra politiet og kriminalomsorgen til helsetjenesten.

Hivpositive kan nå tegne livsforsikring

Pressemeldinger   •   nov 12, 2019 10:22 CET

Det har vært vanskelig for hivpositive å tegne livsforsikring, uførerisikoforsikring og liknende, og noen ganger umulig. Men ikke nå lenger. FinansNorge, som lager de retningslinjene for helsevurdering som forsikringsselskapene følger, har snudd. I et møte med HivNorge er de tydelige på at retningslinjene vil bli endret.

PrEP må tilbake på blåresept

Pressemeldinger   •   okt 17, 2019 09:50 CEST

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad og styreleder Jens Harald Älgenäs-Eliassen møtte i dag formiddag Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med årets statsbudsjett. I notatet som ble levert ble det understreket at den forebyggende hivmedisinen PrEP må tilbakeføres til blå resept, og at det unngås å øremerke midler til spesielle tiltak til hivarbeid innenfor seksuell helse-potten.

PrEP er en suksess for folkehelsen – og staten!

Pressemeldinger   •   okt 07, 2019 14:38 CEST

PrEP har vært en stor suksess både menneskelig og økonomisk, og har bidratt til at Norge for første gang siden hivepidemien kom til landet på 80-tallet har tilnærmet kontroll på situasjonen. PrEP har spart staten for millioner i kroner og bidratt til en sterk reduksjon i nye livslange kronikere med hiv.

Å bli eldre med hiv

Pressemeldinger   •   okt 01, 2019 13:15 CEST

1. oktober er FNs eldredag. Et av FNs mål er å redusere ulikskap og at alle får en myndig stemme for å fremme sitt liv og sine realiteter. «For HivNorge er dette spesielt viktig, for det finnes en hel gruppe eldre mennesker som aldri trodde de skulle bli nettopp det – eldre!

Brukerrepresentant utelates fra anbudsprosessen

Pressemeldinger   •   aug 29, 2019 10:32 CEST

Sykehusinnkjøp har ikke innkalt brukerrepresentanten når spesilistutvalget skal vurdere innkjøp av hivmedisiner for de neste tre årene. De mener at det for holde at han blir orientert om resultatet av avgjørelsen. HivNorge mener dette er oppsiktsvekkende og alvorlig.

PrEP reduserer nye tilfeller av hiv

Pressemeldinger   •   jul 10, 2019 13:38 CEST

​Det er ikke kun i Norge man kan takke den forebyggende hivmedisinen PrEP for nedgang i antall nye tilfeller av hiv. Australia har registrert en nedgang på 23 prosent de siste fem årene. Samtidig er HivNorge bekymret for PrEP-ordningen her i landet. HivNorge ber helseministeren om at han sikrer at PrEP kommer tilbake på blå resept og at oppfølgingen av brukerne kan overtas av fastlegene

Høie vil vurdere anbudsrunden

Pressemeldinger   •   jun 26, 2019 11:35 CEST

HivNorge har lenge vært bekymret for hvordan Beslutningsforum forvalter sin rolle og er glad for at helseministeren nå vil følge opp om det nye anbudssystemet kan utelukke nye og bedre medisiner.

Beslutningsforum må radikalt endres

Pressemeldinger   •   mai 28, 2019 11:20 CEST

Styreleder Jens-Harald Âlgenäs Eliassen i HivNorge sier seg enig med overlege Oluf Dimitri Røe ved Sykehuset Levanger som i en kronikk i Dagens Medisin gir uttrykk for at dagens modell for innføring av effektive medisiner ikke er til å stole på. Han mener Riksrevisjonen bør foreta en revisjon for å se om Beslutningsforum ivaretar sin rolle i henhold til Stortingets intensjoner.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Generalsekretær
  • anzpneqp-kalarmxinbd.kciolrestuzadta@hqoivfcnoihrglce.xanoaj
  • 21314580

  • Pressekontakt
  • Styreleder
  • jenmnspb.hfearbqalkxd@eohixtvnmroritgejc.nipojb
Jens-Harald Älgenäs Eliassen, styreleder i HivNorge. Foto: Arne Walderhaug.

Om HivNorge

HivNorge er en pasient- og interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt eller opptatt av hiv. Vår oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. Vi arbeider aktivt med å skape større forståelse for mennesker som lever med hivs situasjon, samt bekjempe frykt, fordommer og diskriminering av hivpositive.

Adresse

  • HivNorge
  • Christian Krohgs gate 34
  • 0186 Oslo