Regjeringen kutter dramatisk i støtten til FNs aidsprogram

Pressemeldinger   •   okt 08, 2020 12:26 CEST

I Norge er hivepidemien i høy grad er under kontroll, ved hjelp av tidlig behandlingsstart, omfattende testing av risikogrupper og den hivforebyggende behandlingen PrEP. I Øst-Europa, Afrika og Asia er hiv en stor utfordring. Det er bekymringsfullt at regjeringen fordekt dramatisk kutter i støtten til UNAIDS.

PrEP bør tilbake til fastlegene

Pressemeldinger   •   sep 01, 2020 15:00 CEST

Finansieringen av hivforebyggende behandlingen PrEP ble i 2018 flyttet fra den såkalte blåreseptordningen til H-reseptordningen som kun kan foreskrives av leger i helseforetakene. Resultatet er køer på opptil et år for å komme til vurdering for å få PrEP, og en belastning av friske pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Forsatt nedgang i antallet nye smittetilfeller av hiv i 2019

Pressemeldinger   •   jun 25, 2020 10:05 CEST

​I 2019 er det registrert 172 nye tilfeller av hivsmitte i Norge. En nedgang fra 191 tilfeller i 2018. Denne nedadgående trenden bekrefter at hivpasienter kommer tidlig i behandling og tilgang på den hivforebyggende behandlingen PrEP virker.

Hiv kan behandles og forebygges med injiserende medikamenter

Pressemeldinger   •   jun 19, 2020 12:40 CEST

I Norge vurderes det nå å tilby en månedlig injeksjon som hivbehandling for enkelte grupper med hivpasienter. UNAIDS melder at et større forskningsstudie viser ønsket effekt når den hivforebyggende behandlingen PrEP gis som injeksjoner annenhver måned.

HivNorge sikrer hivpasientenes basistilbud under koronakrisen

Pressemeldinger   •   apr 02, 2020 13:45 CEST

Pasientorganisasjonen for mennesker som lever med hiv, HivNorge sørger for faglig oppdatert informasjon om Covid-19 og hiv, er tilgjengelig for de som har utfordringer knyttet til behandling og isolasjon, og er her for de som bare trenger noen å prate med.

Rusbruk handler om helse

Nyheter   •   feb 07, 2020 10:33 CET

HivNorge jobber med smittevern og forebygging av spredningen av hiv på alle samfunnsområder, og rusbrukere er blant de gruppene i befolkningen som har særlig høy risiko for å bli smittet med hiv. Vi mener at det er svært viktig å anerkjenne rusbruk som et folkehelseproblem, og å flytte ansvaret for oppfølging av rusbrukere fra politiet og kriminalomsorgen til helsetjenesten.

Hivpositive kan nå tegne livsforsikring

Pressemeldinger   •   nov 12, 2019 10:22 CET

Det har vært vanskelig for hivpositive å tegne livsforsikring, uførerisikoforsikring og liknende, og noen ganger umulig. Men ikke nå lenger. FinansNorge, som lager de retningslinjene for helsevurdering som forsikringsselskapene følger, har snudd. I et møte med HivNorge er de tydelige på at retningslinjene vil bli endret.

PrEP må tilbake på blåresept

Pressemeldinger   •   okt 17, 2019 09:50 CEST

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad og styreleder Jens Harald Älgenäs-Eliassen møtte i dag formiddag Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med årets statsbudsjett. I notatet som ble levert ble det understreket at den forebyggende hivmedisinen PrEP må tilbakeføres til blå resept, og at det unngås å øremerke midler til spesielle tiltak til hivarbeid innenfor seksuell helse-potten.

PrEP er en suksess for folkehelsen – og staten!

Pressemeldinger   •   okt 07, 2019 14:38 CEST

PrEP har vært en stor suksess både menneskelig og økonomisk, og har bidratt til at Norge for første gang siden hivepidemien kom til landet på 80-tallet har tilnærmet kontroll på situasjonen. PrEP har spart staten for millioner i kroner og bidratt til en sterk reduksjon i nye livslange kronikere med hiv.

Å bli eldre med hiv

Pressemeldinger   •   okt 01, 2019 13:15 CEST

1. oktober er FNs eldredag. Et av FNs mål er å redusere ulikskap og at alle får en myndig stemme for å fremme sitt liv og sine realiteter. «For HivNorge er dette spesielt viktig, for det finnes en hel gruppe eldre mennesker som aldri trodde de skulle bli nettopp det – eldre!

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Generalsekretær
  • anagneab-kwzarjhinsd.kfooleqstlxadvx@hprivrvnoqwrgppe.qlnozp
  • 922 66 021

  • Pressekontakt
  • Styreleder
  • jedmnsdc.hrearmzalqed@jwhiccvnkworbogenq.ndwotj
Jens-Harald Älgenäs Eliassen, styreleder i HivNorge. Foto: Arne Walderhaug.

Om HivNorge

HivNorge er en pasient- og interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt eller opptatt av hiv. Vår oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. Vi arbeider aktivt med å skape større forståelse for mennesker som lever med hivs situasjon, samt bekjempe frykt, fordommer og diskriminering av hivpositive.

Adresse

  • HivNorge
  • Christian Krohgs gate 34
  • 0186 Oslo