Skip to main content

Å bli eldre med hiv

Pressemelding   •   okt 01, 2019 13:15 CEST

Foto: iStock

1. oktober er FNs eldredag. Et av FNs mål er å redusere ulikskap og at alle får en myndig stemme for å fremme sitt liv og sine realiteter. «For HivNorge er dette spesielt viktig, for det finnes en hel gruppe eldre mennesker som aldri trodde de skulle bli nettopp det – eldre!», sier styreleder i HivNorge Jens Harald Älgenäs Eliassen.

Mennesker som testet positivt på hivviruset en gang på 1980-90 tallet ble behandlet som om, og opplevde det selv slik, at de ikke hadde noen fremtid. I 1996 kom den medisinske revolusjonen som gjorde at hiv endret seg fra en dødelig sykdom til en kronisk diagnose man kan leve med. I dag er rundt halvparten av de 4300 personene som lever med hiv i Norge over 50 år.

HivNorge har utviklet et konsept for de som har levd lenge med hiv som vi kaller «pionerene», de som begynte å leve et liv med hiv uten håp og med det alle trodde skulle bli en sikker død. De som levde med vissheten om at den neste begravelsen man gikk til med stor sannsynlighet kunne være ens egen. De som til tross for dårlige odds overlevde. Nå er det også grundig fastslått at når man lever med hiv og er på vellykket behandling, er det ingen risiko for at andre kan bli smittet.

Klarer vi, og tør vi virkelig tro på det? Tror folk flest det, og tror de som etterhvert skal 'ta seg av oss’ det? Hva innebærer det å få andre helseutfordringer som er vanlig når man blir eldre, i en kombinasjon med hiv og hivmedisiner? Og hva betyr god helhetlig helse for oss?

I HivNorges pionerprosjekt ser vi på realitetene ved å bli eldre med hiv, og på hvordan hiv på forskjellige måter påvirket livet før medisinene kom – og hvordan det påvirker livet nå. Vi tror at helse- og omsorgstjenestene har liten eller ingen kunnskap om hiv. Vi skolerer derfor nå en spesiell gruppe med seniorhivinformanter, med sikte på å informere og trene opp ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Vi tror at man ved å møte en person som selv lever med hiv og som på denne måten får innsikt i hva dette betyr i hverdagen og hvordan man ønsker å bli møtt som pasient, er den mest effektive måten å øke kunnskapen på i helse- og omsorgstjenesten.

HivNorge er en pasient- og interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt eller opptatt av hiv. Vår oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet.