Gå videre til innhold
PrEP er en suksess for folkehelsen – og staten!

Pressemelding -

PrEP er en suksess for folkehelsen – og staten!

PrEP har vært en stor suksess både menneskelig og økonomisk, og har bidratt til at Norge for første gang siden hivepidemien kom til landet på 80-tallet har tilnærmet kontroll på situasjonen. PrEP har spart staten for millioner i kroner og bidratt til en sterk reduksjon i nye livslange kronikere med hiv.

Hvorfor har PrEP vært en suksess?
La oss bruke noen tall for å forklare. En hivbehandling av én person koster i snitt rundt 100.000 kroner i året. De fleste som lever med hiv i Norge i dag vil leve like lenge som alle andre fordi dagens hivmedisin er så effektive. 4300 lever med hiv i Norge i dag og medisinutgiftene utgjør da 430 millioner kroner i året. Lever disse i gjennomsnitt i ytterligere 30 år vil dette koste staten totalt rundt 1,29 milliarder eller mer.


I 2017 innførte helse- og omsorgsminister Bent Høie PrEP etter en grundig vurdering, og med bakgrunn i internasjonal forskning og de gode resultatene av PrEP i flere vestlige land. På samme tidspunkt gikk patentet på medisinen som ble brukt til PrEP-behandling ut, og generiske legemidler gjorde at prisen raskt falt. Og, fortsetter å falle. I Sverige koster nå PrEP 1.400 SEK i året.
I Norge må vi betale 9.000 norske kroner for den samme medisinen, fordi Stortinget i 2018 besluttet å flytte hivlegemidler fra blåresept-ordningen og over til sykehusfinansiering, og samtidig satte legemidlene på anbud. 


Det er et viktig prinsipp at smittevernhjelp mot allmenfarlige smittsomme sykdommer skal være gratis. Det er ikke hensynet til den enkelte bruker, men hensynet til samfunnet som begrunner at det skal være gratis. 


Nasjonale og internasjonale forskere og infeksjonsleger har laget et beregning for hvor mange hivtilfeller vi unngår ved innføringen av PrEP. De siste halvannet årene har vi unngått mellom 80-90 nye tilfeller av hiv. Altså en innsparing i hivmedisin på 8-9 millioner kroner. Vi har allerede sett det på siste års hivstatistikk og foreløpige tall for 2019 vil bekrefte en ytterligere viktig nedgang i nye hivtilfeller i Norge. Og, det er nettopp i gruppen menn som har sex med menn hvor nedgangen er vært størst.

Får PrEP-brukerne kastet tilbudet etter seg?
Får å få PrEP må du gjennom en vurdering. Første konsultasjon avdekker om du er risikoutsatt for hiv, som at du hatt hyppige hivtester og gjentatte tilfeller av gonoré/syfilis. Man vurderer rusbruk og man sjekker nyrer. Når man er godkjent for PrEP må man inn hver tredje måned for sjekk av alle sykdommer og samtale før ny resept. 


Derfor må vi få PrEP på blåresept!

Om politikerne vil, kan de flytte PrEP tilbake på blåresept. Da blir den billigere og trenger ikke belaste spesialisthelsetjenesten. Fastlegene kan overta ordningen og flere kan få tilgang til denne viktige ordningen. For dette er ikke pasienter. Det er mennesker som ønsker å ta ansvar for egen og andres seksuell helse ved å få tilgang til PrEP.

De som får PrEP er ikke som Dagsrevyens innslag på lørdag og mange andre antar og påstår, en gjeng med friske, ressurssterke homofile menn som har godt med penger. Vi finner selvfølgelig noen av de der også, men PrEP er innført som et tiltak for mennesker som er risikoutsatt for en allmennfarlig smittsom sykdom. Her finner du også sexarbeidere, transpersoner og kvinner.

Emner

Kategorier


HivNorge er en pasient- og interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt eller opptatt av hiv. Vår oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet.

Kontakter

Anne-Karin Kolstad

Anne-Karin Kolstad

Pressekontakt Generalsekretær 922 66 021

Velkommen til HivNorge!

HivNorge er en pasient- og interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt eller opptatt av hiv. Vår oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. Vi arbeider aktivt med å skape større forståelse for mennesker som lever med hivs situasjon, samt bekjempe frykt, fordommer og diskriminering av hivpositive.

HivNorge
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo