Gå videre til innhold
De nattaktive skjeggkreene går en enda mørkere fremtid i møte. En effektiv bekjempelsesmetode er klar.
De nattaktive skjeggkreene går en enda mørkere fremtid i møte. En effektiv bekjempelsesmetode er klar.

Pressemelding -

Skjeggkreene går en mørkere fremtid i møte

Ny metode gjør at skjeggkrebestanden kan reduseres kraftig i løpet av få uker. Bekjempelsesmetoden er et resultat av et forskningsprosjekt som styres av Folkehelseinstituttet og Norsk Hussopp Forsikring. 


– Folkehelseinstituttet har funnet et stoff som fungerer godt. Dette er gode nyheter for skadedyrbransjen og resten av samfunnet. Etter flere år med prøving og feiling, har vi nå endelig en effektiv bekjempelsesmetode mot skjeggkre, sier fagsjef Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.


Ved å legge ut forgiftet åte tett punktvis langs veggene, vil skjeggkreene spise insektmiddelet som tar livet av dem på kort tid. Midler som i dag brukes mot kakerlakker og maur, har vist seg svært effektive også mot skjeggkre.

– I laboratorietester har vi sett at forgiftet åte tar knekken på skjeggkreene. Ved å spre åtet på mange steder i leiligheter eller hus, samtidig som vi fjerner konkurrerende mat, ser vi at de blir færre på svært kort tid, sier forsker Anders Aak på Folkehelseinstituttet.

Ny metode muliggjør 90 % reduksjon på 6 uker
Åtepreparatet Advion Cockroach er nå godkjent av Miljødirektoratet for bruk på krypende insekter, inkludert skjeggkre. Dette betyr skadedyrselskapene nå kan bekjempe 85-90 prosent av skjeggkreene i løpet av seks til tolv uker.

– Vi kan ikke være helt sikre på at metoden utrydder dem helt. Det kan være noen få individer som overlever. Livssyklusen deres er så lang at det tar opptil to år før man vet om man er kvitt dem. Likevel vil bestanden være så liten at det ikke oppleves som et problem. Samtidig er spredningsfaren fra en liten skjeggkrebestand mye lavere, sier Aak.

Giften skal være ufarlig for mennesker, men i husholdninger med små barn og dyr, vil bekjemperne likevel være ekstra forsiktige. Bekjempelsesmetoden er et resultat av et forskningsprosjekt som styres av Folkehelseinstituttet og Norsk Hussopp Forsikring. 


- Åten kommer i sprøyteform som en «gel». Basert på forskningsresultatene til Folkehelseinstituttet har vi definert en metode som beskriver hvordan åten skal plasseres. En lav dose åte «punktes» ut langs veggene med 30 cm avstand. Ett gram holder til ca. 100 punkter, forteller Magerøy.

Endelig en løsning på skjeggkre-problemet
Siden første tilfellet av skjeggkre ble oppdaget i Norge i 2013 har antallet tilfeller økt kraftig. Skjeggkre er ikke farlig, men kan oppleves som svært ubehagelige. Parallelt med økningen i antall tilfeller har Norsk Hussopp Forsikring, Folkehelseinstituttet og en faggruppe fra skadedyrbransjen samarbeidet om å finne en løsning på problemet.

- Det har vært et unikt samarbeid på tvers av bransjen hvor målet har vært å få konkrete håndfaste bekjempelsesmetoder. Som en del av vårt samfunnsansvar har vi gitt betydelig økonomisk støtte til prosjektet. Det er med stor glede vi nå informerer om en effektiv og kostnadsbesparende metode for bekjempelse, sier fagsjef Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

Råd mot skjeggkre
Det viktigste du kan gjøre er å unngå å ta med deg skjeggkre hjem. De bor gjerne i pappesker, bygningsmaterialer og lignende.


Norsk Hussopp Forsikring anbefaler at du pakker ut nye ting ute og kaster emballasjen så raskt som mulig. Mistenker du at du kan ha fått med deg skjeggkre – ikke ta det med inn.


Har du allerede fått skjeggkre i hus er det mye du selv kan gjøre for å redusere problemet:
• Sett ut limfeller for å finne ut hvor i boligen de bor og for å redusere antall skjeggkre.
• Støvsug ofte for å fjerne mattilgang.
• Fjerne mulige gjemmesteder ved for eksempel å reparere gulvbelegg, løse fuger og tette langs lister.
• Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre. Likevel kan reduksjon av fuktige forhold i boligen hjelpe.
• Husk at du fortsatt må unngå å få nye skjeggkre inn i huset.

Related links

Emner

Kategorier


Norsk Hussopp Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på forsikring av råteskader og skadeinsekter.

Pressekontakt

Henriette Woxen

Henriette Woxen

Pressekontakt Produkt- og markedssjef 900 33 000

Relatert innhold

Spesialistene på forsikring av råteskader og skadedyr

Norsk Hussopp Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på forsikring av råteskader og skadeinsekter.

Norsk Hussopp Forsikring har et salgssamarbeid med de fleste forsikringsaktørene i det norske markedet. Gjennom mer enn 80 års erfaring har selskapet opparbeidet en unik kompetanse på fagområdene og kan tilby en merverdi til våre kunder og partnere.

Norsk Hussopp Forsikring
Schweigaards gate 16
0103 Oslo
Norge