Gå videre til innhold
Døgnpris

Bilde -

Døgnpris

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .png
  • Størrelse: 947 x 465, 17.6 KB
Last ned

Pressekontakt

Olav Grunde Lauvdal

Olav Grunde Lauvdal

Pressekontakt Porteføljeforvalter 993 50 349
Tom Eirik Olsen

Tom Eirik Olsen

Pressekontakt Handelssjef 920 98 057
Mari Lind Aronsen

Mari Lind Aronsen

Pressekontakt Digital markedsfører for privatmarkedet 957 86 506
Miriam Nilssen

Miriam Nilssen

Pressekontakt Digital markedsfører for bedriftsmarkedet 976 42 172

Relaterte nyheter

Kraft fra naturen.

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 2,437 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene. Ishavskraft tar kvalitet, miljø og arbeidsmiljø på alvor og er sertifisert etter ISO 9001:2015 Kvalitet, ISO 14001:2015 Miljø og ISO 45001:2018 Arbeidsmiljø.

Selskapet har 67 ansatte i Alta og Tromsø.

Ishavskraft AS