Gå videre til innhold
Døgnpris

Bilde -

Døgnpris

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .png
  • Størrelse: 947 x 465, 17.6 KB
Last ned

Kontakter

Olav Grunde Lauvdal

Olav Grunde Lauvdal

Pressekontakt Porteføljeforvalter 993 50 349
Tom Eirik Olsen

Tom Eirik Olsen

Pressekontakt Handelssjef 920 98 057
Mari Lind Aronsen

Mari Lind Aronsen

Pressekontakt Leder analyse og partnerskap 957 86 506
Miriam Nilssen

Miriam Nilssen

Pressekontakt Digital markedsfører for bedriftsmarkedet 976 42 172
Marie Charlotte Baird

Marie Charlotte Baird

Pressekontakt Digital markedsfører for privatmarkedet 92141561

Relatert innhold

Kraft fra naturen.

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 1,1 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Selskapet har 78 ansatte fordelt i Alta, Tromsø, Oslo, Bergen og Kristiansand.

Ishavskraft AS
Postboks 1374
9506 Alta
Norway