Gå videre til innhold
Hva skapte den høye strømprisen i sommer, og hva gjør mildvær og lavtrykk med prisene fremover?

Nyhet -

Hva skapte den høye strømprisen i sommer, og hva gjør mildvær og lavtrykk med prisene fremover?

Så langt har denne høsten vært av det milde og våte slaget. På denne tiden av året begynner det normalt å tappes fra magasinene, men på grunn av de siste ukene med mildvær og lavtrykk har vi fortsatt magasinfylling. For vinterprisen på strøm vil dette være avgjørende da den tørre våren og sommeren ga store underskudd i magasinene. Om vi hadde hatt kulde nå ville nedbøren kommet som snø, da ville vi ikke kunne benyttet oss av denne energien før det begynner å smelte til våren.

Den fortsatte høykonjunkturen i verden har gjort til at de viktige råvarene gass, kull og olje har steget kraftig i pris. Når CO2-kvotene i tillegg stiger i pris øker kostnaden for å produsere kraft fra fossilt brennstoff.

Hvorfor er disse råvareprisene viktig for kraftprisene i Norge? I våre naboland er man helt avhengig av strøm som er produsert fra kullkraftverk. Når prisen for å produsere dette stiger må kraftverkene øke prisen for å levere inn på strømnettet. Kraftkabler mot utlandet gjør det mulig for oss å eksportere kraft til utenlandske priser. Når disse prisene stiger, stiger også våre priser. I det øyeblikket overskuddet av vann blir så stort at vannkraftprodusentene i Norge begynner å konkurrere internt vil prisene falle uavhengig av utenlandsk pris.

  • Jo sterkere hydrologisk balanse, jo færre timer «importerer» det nordiske markedet tyske terminpriser.
  • Jo svakere hydrologisk balanse, jo flere timer «importerer» det nordiske markedet tyske terminpriser.

Grovt sett kan vi si at når kullprisen stiger med 10 dollar per tonn, stiger kraftprisen i Norge med nesten 2 øre/kWh. Ved årsskiftet var kullprisen rundt 85 dollar per tonn, nå er den rundt 100 dollar. Dette utgjør alene en økning på 3 øre/kWh på kraftprisen. For hver euro Co2-prisen stiger, stiger kraftprisen opp mot 0,75 øre/kWh. I år har Co2 mer en doblet seg siden årsskiftet, noe som utgjør nesten 10 øre/kWh på kraftprisen. Det er med andre ord CO2-prisen som er den store driveren til økt kraftpris i 2018.

Det var denne miksen mellom tørt vær, stigende kullpriser og CO2-priser som sendte prisene opp i sommer. Det var forsterkende på prisbildet at alle faktorene slo inn samtidig.

Været i Norge er sjelden på normalen. Enten er det tørt eller vått, vær-trendene varer som regel over tid. Nå har været snudd til den våte siden og vi har tilbakelagt en september måned som har vært blant de våteste noensinne. Den våte høsten har gjort det mulig å importere tyske priser med færre timer enn hva man forventet på sensommeren. Det har gjort at prisforventningene for vinteren de siste ukene har sunket med ca. 10 øre/kWh til rundt 45 øre/kWh.

Skrevet av Tom Eirik Olsen, Handelssjef i Ishavskraft.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Tom Eirik Olsen

Tom Eirik Olsen

Pressekontakt Handelssjef 920 98 057
Gunn Tove Bjerkan

Gunn Tove Bjerkan

Pressekontakt Markedssjef privat 926 39 877
Miriam Nilssen

Miriam Nilssen

Pressekontakt Digital markedsfører for bedriftsmarkedet 976 42 172

Kraft fra naturen.

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 6 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Selskapet har over 80 ansatte fordelt i Alta, Tromsø, Oslo, Bergen og Kristiansand.

Ishavskraft AS

Postboks 1374
9506 Alta
Norway