Gå videre til innhold
Fakken vindpark i Troms. Fotograf: Frank Rune Isaksen
Fakken vindpark i Troms. Fotograf: Frank Rune Isaksen

Nyhet -

Kullkraft 20 øre dyrere enn vindkraft

Nå er det mer lønnsomt å bygge ut nye kraftverk for produksjon av fornybar energi, enn å produsere energi fra eksisterende kull- og gasskraftverk.

Årsaken til dette er teknologisk utvikling for utbygging av landbasert vindkraft, som har gjort det mye mer kostnadseffektivt å bygge nye vindkraftverk. I tillegg har kostnadene for å produsere strøm fra fossilt brensel som kull- og gasskraft skutt i været grunnet rekordhøye utslippskvoter.

Kullkraft 20 øre dyrere enn vindkraft

- Mens kraftprisene i Norden det neste tiåret ligger mellom 32 og 38 øre/kWh, vil kostnadene knyttet til utbygging og drift av landbasert vindkraft være under 30 øre/kWh, forteller handelssjef i Ishavskraft Tom Eirik Olsen. 

Med dagens høye råvarekostnader for kull og klimakvoter for å slippe ut CO2, koster det nesten 50 øre/kWh å produsere energi fra kullkraft. Det gjør det lønnsomt å bygge ut landbasert vindkraft i store deler av landet, med dagens kraftpriser.

- Dette gjør at vindkraft fra Norge og Sverige kan utkonkurrere gass- og kullkraft i Europa, gitt at det finnes overføringskapasitet, sier Olsen.

Et steg nærmere målene i Paris-avtalen

Allerede i dag ser man et skifte fra kullkraft til den mindre forurensende gasskraften. Jo høyere prisene er på CO2, jo større sannsynlighet er det for at strøm fra gasskraftverk utkonkurrerer kullkraftverkene.

- Med bare det halve utslippet av de klimaskadelige CO2-gassene sammenlignet med kull vil gasskraft være et viktig middel for å oppnå målene i Paris-avtalen om å redusere klimagassutslippene.

Vindkraft skaper høyt konfliktnivå

Generelt i Europa er interessen for vindkraft stor. En rapport fra Wind Europe viser at det ble investert 27 milliarder euro i europeisk vindkraft i 2018. NVE har gjort markedsanalyser som tyder på at den europeiske vindkraftproduksjonen vil dobles de neste 11 årene fram mot 2030. Det vil i så fall gjøre vindkraft til den største kilden til strøm i Europa.

Områdene i Norge som er særlig egnet for utbygging av vindkraft. Kilde: NVE.

Likevel er det stor lokal motstand mot utbygging av vindkraftverk flere områder i Norge. NVE har kartlagt hvilke områder i Norge som egner seg best for utbygging av vindkraftverk, men i flere av disse områdene er det store protester og motstand mot utbygging. 

- Den siste perioden har vi mottatt mange henvendelser fra kunder som lurer på om vi kjøper strøm fra vindkraft. Flere privatkunder har tatt et bevisst valg om å bli kunde hos oss fordi vi per i dag kun kjøper strøm fra vannkraft til privatkundene våre, sier Gunn Tove Bjerkan, markedssjef i Ishavskraft.

Utredningene har splittet natur- og miljøbevegelsen i sine syn. Mens klimaaktivistene gjerne er for utbygging, er naturvernere imot ettersom vindmøller er et naturinngrep. Likevel er utbygging av landbasert vindkraft en kostnadseffektiv løsning som vil kunne bety mye i kampen mot klimagassutslipp. 

Emner

Kontakter

Tom Eirik Olsen

Tom Eirik Olsen

Pressekontakt Handelssjef 920 98 057
Mari Lind Aronsen

Mari Lind Aronsen

Leder analyse og partnerskap 957 86 506

Kraft fra naturen.

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 6 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Selskapet har over 80 ansatte fordelt i Alta, Tromsø, Oslo, Bergen og Kristiansand.

Ishavskraft AS

Postboks 1374
9506 Alta
Norway