Gå videre til innhold
Vasskraft som renner ned til vannkraftverket i Skibotn. Foto: Troms Kraft Produksjon
Vasskraft som renner ned til vannkraftverket i Skibotn. Foto: Troms Kraft Produksjon

Nyhet -

Kun 9 % av norske strømkunder velger fornybar energi, mens den rene norske vannkraften selges til utlandet

NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Undersøkelser viser også at nordmenn flest tror de kjøper strøm fra fornybare kilder som vann- og vindkraft. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi. 

Norge er både fysisk og finansielt tilknyttet det europeiske kraftmarkedet. Det innebærer at kraft og pengestrøm går på tvers av landegrensene. På grunn av fysiske lover er strømmen som kommer i stikkontakten til norske forbrukere som regel fra fornybare kilder, men på papiret er det slettes ikke slik.

- Ifølge NVEs varedeklarasjon går mesteparten av strømpengene til produsenter av kull- og kjernekraft, med mindre strømkundene kjøper strøm med opprinnelsesgarantier, sier handelssjef i Ishavskraft Tom Eirik Olsen.

De fleste nordmenn tror at de kjøper strøm fra fornybare kilder, men realiteten er at kun 9 % av norske kunder kjøper strøm med opprinnelsesgaranti. Det vil si at 91 % av norske husholdningskunder sender pengene sine til kull-, gass- og kjernekraftprodusenter uten å egentlig være klare over det.

Forskjell på strømmen

Selv om strømmen som kommer ut av stikkontakten er den samme, er miljøbelastningen ulik. En husholdning som ikke har strøm med opprinnelsesgaranti, har et årlig CO2-utslipp tilsvarende 106 000 km i en bensinbil, 10,4 tonn. Utgangspunkt for beregninger er hentet fra NVE.

 Illustrasjon: Ishavskraft

Illustrasjon opprinnelsesgaranti: Ishavskraft.

Europa vil betale for norsk vannkraft

I Europa er det større fokus på å bevise at det produseres like mye fornybar strøm som det man bruker, og derfor selges opprinnelsesgaranti på den norske vannkrafta til utlandet. Det er særlig innenfor industri og produksjon dette gjelder.

- Når nesten hele andelen av opprinnelsesgarantiene selges ut av landet kan ikke vi nordmenn lengre definere strømforbruket vårt som fornybart. Det betyr at vi må anse oss som delaktig i Europas utslipp av CO2 fra kullkraft, sier Olsen.

Uenighet om opprinnelsesgarantiene

Per i dag er det politisk uenighet om videreføring av ordningen med opprinnelsesgarantier.

Ishavskraft mener imidlertid at dersom Norge skal nå klimamålene som EU-kommisjonen har satt om å redusere CO2-utslippene, bør man ikke fjerne en ordning som gjør fornybar produksjon lønnsom. Å gi produsentene insentiv til å bygge ut ny fornybar kraftproduksjon er akkurat det som må til for å fase ut kull- og kjernekraftproduksjon i Europa.

- Ishavskraft er stolte over å stå for om lag 12 % av Norges opprinnelsesgaranterte kraftkjøp, sier Tom Eirik Olsen.

Hvis flere norske husholdninger og selskaper gjorde som Ishavskraft-kundene vil etterspørselen av fornybar energi øke. Dette vil kunne gjøre fornybar energi mer lønnsomt i hele Europa og bidra til at ny fornybar energi etableres, som videre vil kunne konkurrerer ut de forurensende fossile strømkildene.

- Selv om det er få husholdningskunder i Norge som kjøper strøm med opprinnelsesgaranti er vi helt overbeviste om at det hadde vært langt flere som hadde tatt valget dersom de hadde kjent til ordningen, sier Olsen. 

Emner

Kategorier

Kontakter

Tom Eirik Olsen

Tom Eirik Olsen

Pressekontakt Handelssjef 920 98 057
Mari Lind Aronsen

Mari Lind Aronsen

Leder analyse og partnerskap 957 86 506

Kraft fra naturen.

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 6 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Selskapet har over 80 ansatte fordelt i Alta, Tromsø, Oslo, Bergen og Kristiansand.

Ishavskraft AS

Postboks 1374
9506 Alta
Norway