Gå videre til innhold
Det er når Norge har lav produksjon av vannkraft, det lønner seg å importere fra utlandet.
Det er når Norge har lav produksjon av vannkraft, det lønner seg å importere fra utlandet.

Nyhet -

Omstridte utenlandskabler har gjort strømmen billigere for norske strømkunder

I vinter opplevde norske strømkunder rekordhøye strømregninger. I uke 4 nådde spotprisen høyeste pristopp i år, men siden det har prisene bare falt. Mye er takket være de omstridte kraftkablene som knytter oss sammen med det europeiske kraftmarkedet. 

Fra pristoppen i januar til mai har spotprisen mer enn halvert seg. Enkelte dager har spotprisen til og med vært under 30 øre/kWh. Prisfallet kan forklares med ulike markedshendelser som i sum drar i samme retning. 

Norske døgnpriser hittil i år, målt i øre/kWh, uten avgiftene til staten.

Billigere strøm takket være utenlandskablene

- Våren har vært av det våte slaget, noe som har gjort at vi har gått fra en relativt svak hydrologi til et lite overskudd av vannkraft, sier handelssjefen i Ishavskraft Tom Eirik Olsen.

I tillegg har de mye omdiskuterte utenlandskablene til Europa gjort at Norge har importert mye billig strøm fra både sol- og vindkraft hittil i år. Det har ført til at norske strømkunder har fått billigere strømregninger.

- Hittil i 2019 har Norge importert kraft i 19 av 22 uker. Det er særlig fordi vannkraftproduksjon har vært lav siden i fjor sommer at det har vært fordelaktig å kjøpe strøm fra utlandet, sier Olsen. 

Kablene gir også strømkundene en mer jevn strømpris over tid, ettersom vi kan eksportere strøm når vi har overskudd og importere når kraftproduksjonen er for lav. Kablene fungerer som en sikkerhetsventil og demper dermed utslagene på prissvingningene.

Råvarepriser på kull og gass har også vært fallende, noe som bidrar til å dra prisene nedover. 

Kan ikke forvente samme utvikling

Til tross for prisutviklingen hittil i år, kan det ikke forventes å fortsette i samme grad fremover.

- Nordisk kraft prises godt under europeisk kraft, noe som gjør at det ikke vil lønne seg å importere fra utlandet, sier Tom Eirik Olsen. - Det er når de norske strømprisene er høyere i landene rundt, Norge importerer strøm, fortsetter han.

NVE konstaterer i sin rapport, Kraftmarkedsanalyse 2018-2030, at kraftprisen forventes å stige i snitt 2-3 øre/kWh i 2030 som et resultat av utenlandskablene.

Strømprisene ut 2019

Gjennom sommeren forventes innkjøpsprisen på spot å ligge mellom 30 og 35 øre/kWh, mot fjorårets sommerpriser som lå mellom 40 og 50 øre/kWh. På toppen av spotprisen kommer i tillegg avgiftene til staten. 

- Selv med en tørr sommer forventes det at strømprisene vil bli mye lavere i år enn i fjor. Til forskjell fra i fjor kan vi importere billigere kraft fra utlandet, noe som vil fungere som et tak på prisene, sier handelssjefen i Ishavskraft.

Høsten ser heller ikke ut til å gi noe større utslag på strømregningen for norske strømkunder. I sum i 2019 kan norske forbrukere glede seg over å betale opp mot 1000 kroner mindre i strøm for reståret, sammenlignet med samme periode i fjor.


Emner

Kontakter

Tom Eirik Olsen

Tom Eirik Olsen

Pressekontakt Handelssjef 920 98 057
Mari Lind Aronsen

Mari Lind Aronsen

Leder analyse og partnerskap 957 86 506

Kraft fra naturen.

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 6 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Selskapet har over 80 ansatte fordelt i Alta, Tromsø, Oslo, Bergen og Kristiansand.

Ishavskraft AS

Postboks 1374
9506 Alta
Norway